Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureestafilofaringorrĂ fia (DEM)
 cirurgia
 otorinolaringologia
veurefaringorrĂ gia (DEM)
 angiologia
 otorinolaringologia
veurelaringorrĂ fia (DEM)
 cirurgia
 otorinolaringologia
veurelaringorrĂ gia (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 otorinolaringologia
 semiologia
 traumatologia i ortopèdia
veuremeningorrĂ fia (DEM)
 cirurgia
 neurologia
veuresalpingorrĂ fia (DEM)
 cirurgia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
Cerca gorra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

estafilofaringorrĂ fia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
otorinolaringologia
Fixació quirúrgica del vel del paladar i de l’úvula a la paret posterior de la faringe.
Sin. compl.: palatofaringorrĂ fia

faringorrĂ gia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
otorinolaringologia
HemorrĂ gia procedent de la faringe.

laringorrĂ fia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
otorinolaringologia
Sutura de la laringe.

laringorrĂ gia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
otorinolaringologia
semiologia
traumatologia i ortopèdia
HemorrĂ gia procedent de la laringe.

meningorrĂ fia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
neurologia
Sutura d’una meninge o de les meninges.

salpingorrĂ fia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Sutura de la trompa uterina.