Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureAudiència del Governador General (DJC)
 història del dret
 institució
veureConsell de Governadors (Reserva Federal, EUA) (FONECO)
 economia
veuregovernador | governadora (DJC)
 dret
veuregovernador civil | governadora civil (DJC)
 dret públic
veuregovernador general1 (DJC)
 història del dret
veuregovernador general | governadora general2 (DJC)
 història del dret
veuregovernador militar | governadora militar (DJC)
 dret
veuregovernador militar i polític (DJC)
 història del dret
veuresotsgovernador | sotsgovernadora (DJC)
 dret
Cerca governador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Audiència del Governador General n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Òrgan principal del règim de governació general creat al segle xiv, únic per a tota la Corona d’Aragó.
es Audiencia del gobernador general

Consell de Governadors (Reserva Federal, EUA) n. pr. m.
Fonaments d’economia
economia
en Board of Governors subst.

governador | governadora adj.
Diccionari jurídic
dret
Que governa.
Ex.: El Consell Rector és l’òrgan col·legiat governador del Consorci.
es gobernador | gobernadora

governador civil | governadora civil c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Persona que dirigeix i coordina el Govern civil d’una província.
V. t.: Govern Civil n. pr. m.
es gobernador civil | gobernadora civil

governador general1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Càrrec reial vinculat a l’hereu de la Corona d’Aragó.
Sin. compl.: procurador general c. nom. m., procurador reial c. nom. m.
V. t.: lloctinent general c. nom. m.
es gobernador general

governador general | governadora general2 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
A Catalunya, càrrec creat per assumir les competències de la Presidència i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya després de la suspensió de l’Estatut del 1932.
es gobernador general | gobernadora general

governador militar | governadora militar c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Oficial que exerceix el comandament de les forces militars d’una província militar.
es gobernador militar

governador militar i polític c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Cap militar de graduació dependent del capità general de la província, que exercia el comandament sobre tots els membres de la milícia del districte o la plaça d’armes corresponent i, a més, representava la jurisdicció reial ordinària civil i criminal de primera instància, subjecta en apel·lació a audiències i cancelleries.
es gobernador militar y político

sotsgovernador | sotsgovernadora m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Funcionari o funcionària que substitueix o ajuda el governador o governadora en les seves funcions.
es subgobernador | subgobernadora