Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureagraciar1 (DJC)
 dret penal
veureagraciar2 (DJC)
 dret penal
veurecarta de gràcia (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureGracià (DJC)
 biografia
veuregraciar (DJC)
 dret penal
veurerecurs de gràcia (DJC)
 dret
veuretríada desgraciada del genoll (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veurevenda a carta de gràcia1 (DJC)
 història del dret
veurevenda a carta de gràcia2 (DJC)
 dret civil
Cerca gràcia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agraciar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Indultar, perdonar, concedir gràcia o mercè.
Ex.: El rei el va agraciar amb motiu de la celebració de la seva entronització.
es agraciar

agraciar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Commutar {a algú} una pena per una altra de menor.
Ex.: La presa fou agraciada per bona conducta amb una reducció considerable de la pena.
es agraciar

carta de gràcia c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Pacte accessori del contracte de compravenda amb què el venedor o venedora es reserva el dret de tornar a adquirir la cosa venuda.
V. t.: venda a carta de gràcia2 c. nom. f.
es carta de gracia

Gracià n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia
V.: doctrina canònica c. nom. f.

graciar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Indultar1.
Ex.: Els tres policies, que havien estat condemnats a tres anys de presó, finalment han estat graciats.
Sin. pref.: indultar1 v. tr.
es graciar

recurs de gràcia c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Recurs pel qual es demana la gràcia del perdó d’una culpa i del càstig, generalment quan aquest consisteix en la pena capital.
es recurso de gracia

tríada desgraciada del genoll f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Conjunt de lesions capsulolligamentoses i meniscals greus del genoll, constituït per la ruptura d’un sol lligament encreuat, anterior o posterior, per la ruptura d’un dels lligaments laterals, intern o extern, i per una lesió del menisc intern o extern. Hom distingeix dues varietats de tríada: interna i externa.

venda a carta de gràcia1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Contracte de compravenda pel qual la part venedora podia recuperar el bé venut en unes condicions determinades.
es venta a carta de gracia

venda a carta de gràcia2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Venda que conté un pacte accessori en el contracte de compravenda pel qual la persona que ven es reserva el dret de recuperar la cosa venuda durant un termini determinat amb l’obligació de reemborsar el preu fixat, les despeses del contracte i les despeses necessàries i útils fetes sobre la cosa venuda.
Sin. compl.: empenyorament m., pacte de retre c. nom. m., retrovenda f., venda amb pacte de retrovenda c. nom. f.
es venta a carta de gracia, venta con pacto de retroventa