Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veurefactor humoral tĂ­mic (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 immunologia
 pediatria
veurehumor (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veurehumor (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
veurehumor (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 Ă˛rgans i sistemes
veurehumor aquĂłs (DEM)
 oftalmologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurehumor cardinal (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoterĂ pia
 Ă˛rgans i sistemes
veurehumor de Morgagni (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 oftalmologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurehumor excrementici (DEM)
 conceptes generals i de suport
 urologia
veurehumor glandular (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
veurehumor natural (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoterĂ pia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca humor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

factor humoral tĂ­mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
immunologia
pediatria
Una de les hormones polipeptídiques secretades pel tim, que indueixen la maturació dels limfòcits T.

humor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Temperament, caràcter, disposició de l’ànim, habitual o passatgera, que es manifesta més o menys exteriorment.
de FlĂĽssigkeit, Humor
en humor
es humor
fr humeur
it umore

humor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
Estat psicosomàtic, sovint momentani, que fa referència a una disposició afectiva de l’esperit o del temperament amb inclinació a l’alegria o a la tristesa.
de GemĂĽtsart, Stimmung
fr humour

humor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
òrgans i sistemes
Qualsevol substància, líquida o semilíquida, normal o patològica, del cos d’un animal o d’una planta.
Sin. compl.: lĂ­quid animal
de FlĂĽssigkeit, Humor
en humor
es humor
fr humeur
it umore

humor aquĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Líquid incolor i transparent, de pes específic gairebé igual al de l’aigua, que ocupa les dues cambres de l’ull, per on circula. És el producte de filtració dels vasos de l’iris i dels processos ciliars, des d’on passa a la cambra posterior i d’aquí a la cambra anterior, a través de l’orifici pupil·lar o de les fenedures de direcció posteroanterior que ocupen la circumferència major de l’iris. Surt de la cambra anterior a través d’una doble via: la penetració en el conducte de Schlemm i d’aquí a les venes esclerals, que el condueixen a les venes musculars, i la introducció en els estomes de Fuchs de la cara anterior de l’iris, per on arriba successivament als espais lacunars de l’iris, als de la regió ciliar, a les beines perivasculars dels vasos vorticosos i, finalment, a l’espai limfàtic de Tenon.
Sin. compl.: hidatoide, humor hidatoide

humor cardinal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoterĂ pia
òrgans i sistemes
Cadascun dels quatre humors (bilis, atrabilis, pituïta i sang) que, segons la medicina antiga, secretava l’organisme i de l’equilibri dels quals depenien la salut i la malaltia.

humor de Morgagni m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
oftalmologia
òrgans i sistemes
Líquid observat com a material postmortem entre l’epiteli i les fibres del cristal·lí.
Sin. compl.: licor de Morgagni

humor excrementici m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
urologia
Líquid expel·lit de l’organisme, com és ara l’orina.

humor glandular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
Producte de secreció d’una glàndula.

humor natural m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoterĂ pia
òrgans i sistemes
Qualsevol dels humors que, segons la medicina antiga, es trobaven en forma natural en el cos humà, situats en la massa sanguínia i es conservaven per la calor natural: la sang, la còlera, la flegma i la malenconia.