Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (120 registres)
veureactivitat ígnia (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques plutòniques
veureaprenentatge significatiu (VPCA)
veureaprenentatge significatiu (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureatenuant d’anàloga significació (DJC)
 dret penal
veureatribució de significat (ALEII)
 educació infantil
veureatribució de significat (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurebretxa coignimbrítica (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurebretxa coignimbrítica residual (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurebretxa ígnia (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurecapa basal d’ignimbrita (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
Cerca igni a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activitat ígnia f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
roques plutòniques
Conjunt de processos referents a la generació, el moviment i la consolidació del magma dins l’escorça terrestre.
es actividad ígnea

aprenentatge significatiu c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en meaningful learning subst., significant learning subst.

aprenentatge significatiu m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en meaningful learning subst.
es aprendizaje significativo m.
fr apprentissage signifiant m., apprentissage significatif m.

atenuant d’anàloga significació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Atenuant anàleg.
Sin. pref.: atenuant anàleg c. nom. m.
es atenuante análoga, atenuante de análoga significación

atribució de significat f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
en attribution of meaning subst.
es atribución de significado f.

atribució de significat f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en attribution of meaning subst.
es atribución de significado f.
fr attribution de signifié f.

bretxa coignimbrítica f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bretxa formada a la fàcies proximal d’alguna ignimbrita composta pels fragments massa pesants per ésser empesos pel corrent piroclàstic, la natura i l’origen de la qual poden ésser diversos.
en co-ignimbrite breccia
es brecha coignimbrítica
fr brèche cataclastique

bretxa coignimbrítica residual f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bretxa coignimbrítica que ha estat segregada de la colada piroclàstica.
en co-ignimbrite lag breccia
es brecha coignimbrítica residual
fr brèche coignimbritique

bretxa ígnia f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bretxa produïda per la fragmentació d’una crosta solidificada d’un corrent de lava, i la cimentació mitjançant la mateixa lava.
en igneous breccia
es brecha ígnea
fr brèche glaciaire

capa basal d’ignimbrita f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Capa d’una ignimbrita caracteritzada per ésser molt rica en fragments lítics i cristalls, situada a la base de la formació i que hom considera generada per la segregació dels dits components a partir del cap de la colada piroclàstica, a causa del grau elevat de fluïdització.
Sin. compl.: capa 1H f.
en ground layer