Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuredolor imperatiu (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 salut mental
 semiologia
veureimperatiu (GTG)
veuremode imperatiu (GTG)
veureper imperatiu legal (DJC)
 dret
Cerca imperatiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dolor imperatiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
salut mental
semiologia
Sensació dolorosa persistent pròpia de la psicoastènia.

imperatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Mode verbal amb què l’emissor expressa la voluntat que el receptor o els receptors duguin a terme una determinada acció o que es produeixi una determinada situació.
Ex.: Ajudeu-me!
Procureu no distreure-us
GEIEC: 20.4c
Ant.: indicatiu, subjuntiu
Sin.: mode imperatiu
es imperativo m., modo imperativo m.

mode imperatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu imperatiu.
es modo imperativo m.

per imperatiu legal loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Perquè així ho obliga la legislació, s’aplica especialment a les promeses i als juraments.
Ex.: La diputada va jurar la Constitució espanyola per imperatiu legal.
Sin. compl.: per manament de la llei2 loc. adv., per manament legal2 loc. adv.
es por imperativo legal, por mandato de la ley, por mandato legal