Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurehistoincompatibilitat (DEM)
 cirurgia
 histologia
 immunologia
veureincompatibilitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veureincompatibilitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
 farmacologia
veureincompatibilitat (DJC)
 dret
veureincompatibilitat (DAGRIC)
 agricultura
veureincompatibilitat (DRAMAD)
 ramaderia
veureincompatibilitat AB0 (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
veureincompatibilitat del sistema HLA (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 histologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureincompatibilitat farmacèutica (DEM)
 farmacologia
veureincompatibilitat farmacològica (DEM)
 farmacologia
Cerca incompatibilitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

histoincompatibilitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
histologia
immunologia
Manca de semblança entre genotips del donador i del receptor, que duu al rebuig d’un empelt.
Sin. compl.: incompatibilitat de trasplantament, incompatibilitat tissular

incompatibilitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
Impossibilitat de dues o més substàncies, espècies, persones, etc., de combinar-se, d’ajuntar-se, de conviure, etc.
de Unverträglichkeit
en incompatibility
es incompatibilidad
fr incompatibilité
it incompatibilitĂ 

incompatibilitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
farmacologia
Anul·lació de l’efecte d’un medicament per l’acció d’un altre.
de Unverträglichkeit
en incompatibility
es incompatibilidad
fr incompatibilité
it incompatibilitĂ 

incompatibilitat f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Impossibilitat legal d’exercir simultàniament diferents càrrecs si, com a mínim, un d’ells és públic.
es incompatibilidad

incompatibilitat f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Impossibilitat de fecundaciĂł entre varietats.
es incompatibilidad f.

incompatibilitat f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Anul·lació de l’efecte d’un medicament per l’acció d’un altre.
es incompatibilidad f.

incompatibilitat AB0 f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
Manca de compatibilitat de les característiques dels grups sanguinis en el sistema AB0 entre dos individus. Origina reaccions d’intolerància després de les transfusions perquè els anticossos naturals del receptor aglutinen els eritròcits del donador.

incompatibilitat del sistema HLA f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
histologia
oncologia i radioterĂ pia
També pot provocar accidents transfusionals i ha d’ésser evitada principalment en les transfusions de leucòcits i plaquetes practicades en casos d’aplàsia medul·lar.

incompatibilitat farmacèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Incompatibilitat que existeix entre medicaments que, quan van aplegats en una mateixa fĂłrmula, fa que aquesta sigui impossible de preparar.

incompatibilitat farmacològica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Incompatibilitat que existeix entre els medicaments que, associats en una fórmula, contrarien o neutralitzen recíprocament llur acció farmacològica.
Sin. compl.: incompatibilitat fisiològica, incompatibilitat terapèutica