Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureacció d’enriquiment injust (DJC)
 dret mercantil
veureelement subjectiu de l’injust (DJC)
 dret penal
veureenriquiment injust (DJC)
 dret civil
veureesmena injustificada (CINZ)
 zoologia
veureinjust | injusta1 (DJC)
 dret
veureinjust2 (DJC)
 dret penal
veureinjustificable (DJC)
 dret
veuretipus d’injust (DJC)
 dret penal
veuretipus total d’injust (DJC)
 dret penal
Cerca injust a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció d’enriquiment injust c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: acció canviària c. nom. f.

element subjectiu de l’injust c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Element subjectiu.
Sin. pref.: element subjectiu c. nom. m.
V. t.: element subjectiu del delicte c. nom. m.
es elemento subjetivo del injusto

enriquiment injust c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció personal de caràcter subsidiari per mitjà de la qual es reclama la restitució d’un desplaçament patrimonial que, mancat de causa lícita i justa que l’empari, produeix un lucre patrimonial manifest en la persona que el rep de manera contrària a l’equitat.
Sin. compl.: enriquiment sense causa c. nom. m.
es enriquecimiento injusto, enriquecimiento sin causa

esmena injustificada c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Esmena que no és justificada d'acord amb el Codi.
en unjustified emendation subst.

injust | injusta1 adj.
Diccionari jurídic
dret
No just.
Ex.: Apel·laran contra la sentència perquè consideren que el càrrec és injust.
es injusto | injusta

injust2 m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció contrària a la justícia.
V. t.: antijuridicitat f.
es injusto

injustificable adj.
Diccionari jurídic
dret
Que no es pot justificar.
Ex.: Les declaracions del ministre són injustificables.
es injustificable

tipus d’injust c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: tipus m.

tipus total d’injust c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: tipus m.