Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureinquiet -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 semiologia
veureinquiet -a (DEM)
 salut mental
 semiologia
veureinquietud (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
 semiologia
veureinquietud (DEM)
 infermeria
 psiquiatria
 salut mental
veuresíndrome de les cames inquietes familiar (DEM)
 gen√®tica
 malalties i s√≠ndromes
veuresíndrome dels dits inquiets i les cames doloroses (DEM)
 fisioter√†pia
 malalties i s√≠ndromes
 traumatologia i ortop√®dia
Cerca inquiet a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

inquiet -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
semiologia
Agitat per un estat febril o un malestar físic.

inquiet -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
semiologia
Agitat per anhels, dèries, temences.

inquietud f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
semiologia
Estat del qui està inquiet.

inquietud f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
psiquiatria
salut mental
Preocupació per problemes morals o intel·lectuals.

síndrome de les cames inquietes familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
malalties i síndromes
Variant familiar de la síndrome de les cames inquietes, heretada amb caràcter autosòmic dominant, caracteritzada per l’aparició dels símptomes típics durant la infantesa.

síndrome dels dits inquiets i les cames doloroses f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
malalties i síndromes
traumatologia i ortopèdia
Quadre amb aparent relació amb hèrnies discals anteriors, intervencions banals als peus, herpes zòster i lesions traumàtiques vertebrals. Sembla que hi ha una alteració a nivell de les arrels L5-S1. Cursa amb dolors als peus, que solen calmar amb banys d’aigua calenta. Al cap de pocs mesos apareixen moviments involuntaris dels dits dels peus, que desapareixen en dormir.