Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureinsània aguda (DEM)
 salut mental
veureinsània basedowiana (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 salut mental
 toxicologia
veureinsània compulsiva (DEM)
 salut mental
veureinsània comunicada (DEM)
 salut mental
veureinsània consecutiva (DEM)
 salut mental
 semiologia
veureinsània de percepció (DEM)
 salut mental
veureinsània dubitativa (DEM)
 salut mental
veureinsània idiofrènica (DEM)
 malalties i s√≠ndromes
 neurologia
 salut mental
veureinsània intermitent (DEM)
 salut mental
veureinsània involutiva (DEM)
 geriatria
 salut mental
Cerca insània a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

insània aguda f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Psicosi d’inici sobtat caracteritzada principalment per gran confusió.

insània basedowiana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
salut mental
toxicologia
Conjunt de trastorns afectius bipolars que es presenten en la tirotoxicosi.

insània compulsiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Estat obsessiu que impel·leix a actuar contra la pròpia voluntat, malgrat la resistència angoixada del malalt.
Sin. compl.: insània impulsiva

insània comunicada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Psicosi transmesa entre dues persones íntimament relacionades.
Sin. compl.: ins√†nia indu√Įda, ins√†nia simult√†nia
fr folie à deux

insània consecutiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
semiologia
Insània que apareix després d’alguna neurosi o alguna altra malaltia.

insània de percepció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Insània caracteritzada per il·lusions i al·lucinacions.

insània dubitativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Insània caracteritzada pel dubte constant, morbós, per sospites, per indecisió.

insània idiofrènica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
salut mental
Insània relacionada amb una malaltia cerebral primària.

insània intermitent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Insània que apareix per episodis separats per fases de benestar, insània periòdica, recurrent.
Sin. compl.: insània periòdica, insània recurrent

insània involutiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
salut mental
Frenoastènia o psicoastènia que apareixen en el període degeneratiu de la vida.
Sin. compl.: insània degenerativa, insània senil