Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 206 (2.060 registres)
veurea jutjar per (DJC)
 dret
veurea mig | a mitja (DJC)
 dret
veurea mitjà termini (DCA)
 ecologia
veurea mitjà termini (DJC)
 dret
veurea mitjan (DJC)
 dret
veureabjad (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureacariosi bronzejada del tomàquet (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureacariosi platejada del presseguer (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureacreció de platja (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureacreixement de platja (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
Cerca ja a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a jutjar per loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons el que mostra o aparenta {un fet o un indici}.
Ex.: A jutjar per les constants discrepàncies internes, aquest Ajuntament té els dies comptats.
es a juzgar por

a mig | a mitja loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A mitjan.
Ex.: Els professors no poden agafar vacances a mig curs. Ens va telefonar a mitja setmana i ens va explicar que havien ajornat el judici.
Sin. pref.: a mitjan loc. prep.
es a mediados

a mitjà termini loc. adv.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Dins un període mitjà de temps. En avaluació d’impacte ambiental, aquest període sol referir-se a la durada d’una acció o a la manifestació d’uns efectes i és ordinàriament d’un a cinc anys.
en medium term loc. adv.
es a medio plazo loc. adv.
fr à moyen terme loc. adv.

a mitjà termini loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Dins un període de temps mitjà.
Ex.: Va fer una proposta per a complir els objectius a mitjà termini.
es a medio plazo

a mitjan loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Cap a la meitat de.
Ex.: Encara no se sap la data exacta, però sembla que es publicarà a mitjan febrer. A mitjan setmana van aparèixer proves noves contra l’acusada.
Sin. compl.: a mig | a mitja loc. prep.
es a mediados de

abjad m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en abjad subst.
es abjad m.
fr abjad m.

acariosi bronzejada del tomàquet c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Acariosi deguda a l'eriòfid Aculops (Vasates) Iycopersici que ataca la tomaquera i dóna un color amarronat a les seves fulles.
en tomato russet mite n.
es seca del tomate c. nom. f.
fr acariose bronzée de la tomate c. nom. f.

acariosi platejada del presseguer c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Acariosi deguda a l'eriòfid Aculus (Vasates) cornutus que ataca el presseguer i dóna reflex platejat grisenc a les fulles.
en peach silver mite n.
fr acariose argentée c. nom. f.

acreció de platja f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Augment del volum sorrenc d’una platja (o també en un cordó de platja, en una fletxa litoral) a causa d’un balanç positiu entre els aportaments sedimentaris i l’ablació de l’onatge, la qual cosa es tradueix en una progradació.
Ant.: degradació de platja f.
Sin.: acreixement de platja m.
en beach accretion, growth advance, progradation
es acreción de playa

acreixement de platja m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Elevament per sedimentació del perfil d’una platja o d’un cordó litoral, cosa que se sol esdevenir en època de bon temps.
Ant.: decreixement de platja m.
Sin.: acreció de platja f.
en beach accretion, shore growth
es acrecimiento de playa
fr engraissement de plage