27 de maig de 2024
LÈXIC DE LES PLAGUES I MALALTIES DELS CONREUS DE CATALUNYA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya, de Claudi Barberà. El contingut d’aquesta obra, amb prop de mil termes, es divideix en tres categories: els mots principals o que s’han donat com a tals; els sinònims d’aquests noms principals i els noms científics que corresponen a la malaltia o plaga de què es tracta.
2 Aspectes metodològics de l’edició en línia
El treball de buidatge del Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del lèxic és: entrada i categoria gramatical. D’altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara: —Definició.
—Nom científic.
—Sinònims i termes relacionats.
—Equivalències en castellà, francès i/o anglès.
—Equivalències en castellà, francès i/o anglès.
3 Materials de l’edició en paper
Pròleg
Introducció
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF del «Pròleg» i de la «Introducció» i de l’edició impresa de l’obra.
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu ressenya biogràfica sobre l’autor.
   c) Bibliografia: apartat on hi ha la llista d’obres consultades per a l’elaboració del lèxic.
   d) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal, d’aquesta edició digital.
   f) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).