Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureactiu subjacent (DJC)
 dret mercantil
veureadjacent (DJC)
 dret
veurecarst subjacent (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecompetència subjacent comuna (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veuredolina de carst subjacent (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureestímul adjacent (VPCA)
veureherència jacent (DJC)
 dret civil
veureinfrajacent (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureinterjacent (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurejacent1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca jacent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actiu subjacent c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Actiu que serveix de base per a contractar un producte derivat i altres productes financers.
V. t.: actiu3 m.
es activo subyacente

adjacent adj.
Diccionari jurídic
dret
Que és tocant o al costat mateix.
Ex.: Dijous vinent se celebra una subhasta per a la contractació de les obres del poliesportiu i la pavimentació de la zona adjacent.
Sin. compl.: confrontant adj., contigu | contigua adj.
es colindante, lindante, lindero | lindera

carst subjacent m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Carst que es desenvolupa en una roca soluble, calcària o guix, sota una coberta de terrenys solts i permeables (sorres, al·luvions, loess, etc.).
Sin.: carst cobert m.
en underlying karst
es carst subjacente, karst subyacente
fr karst sous-jacent

competència subjacent comuna f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en common underlying proficiency subst., CUP subst.
es competencia subyacente común f., dominio subyacente común m., DSC m.
fr compétence sous-jacente commune f.

dolina de carst subjacent f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Dolina de criptocarst.

estímul adjacent c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: estímul perifèric c. nom. m.
en adjacent stimulus subst.

herència jacent c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Situació de l’herència des del moment de la mort de la persona causant fins al moment en què és acceptada.
Ex.: Els hereus no poden vendre cap dels béns que formen part de l’herència jacent.
V. t.: herència3 f.
es herencia yacente

infrajacent adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Dit del terreny sedimentari, o de la roca en general, que jau o roman sota un terreny més modern, o que el suporta.
Ant.: suprajacent adj.
Sin.: subjacent adj.
en subjacent, underlying
es infrayacente, subyacente
fr sous-jacent

interjacent adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Situat enmig de dues capes, dos estrats, dues formacions, dues unitats estratigràfiques.
en interjacent
es interyacente
fr intermédiaire

jacent1 adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Dit del terreny sedimentari en posició horitzontal.
2. Dit del terreny que fa de jacent.
es tendido, yaciente
fr gisant