Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureAdministració de justícia (DJC)
 dret públic
veureajusticiar (DJC)
 dret penal
veureamb justícia (DJC)
 dret
veureConveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals (DCA)
 ciències polítiques
veuredemanar en justícia1 (DJC)
 dret
veuredemanar en justícia2 (DJC)
 dret
veureDepartament de Justícia dels EUA (FONECO)
 economia
veurefuncionament anormal de l’Administració de justícia (DJC)
 dret processal
veureinstrumentalització de la justícia (DJC)
 dret
veurejustícia1 (DJC)
 dret
Cerca justícia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Administració de justícia c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Organització dels tribunals i dels jutjats per a exercir llur potestat jurisdiccional.
es Administración de justicia

ajusticiar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Executar la condemna a mort.
Ex.: Van ajusticiar l’anarquista al pati de la presó.
es ajusticiar

amb justícia loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A dreta llei1.
Ex.: Les persones són responsables d’ajustar llurs desitjos al conjunt de béns primaris que amb justícia els corresponen després d’haver actuat els principis de la justícia.
Sin. pref.: a dreta llei1 loc. adv.
es en buena ley, en justicia

Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Aarhus (Dinamarca) el 25 de juny de 1998, en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 30 d’octubre de 2001, que té per objectiu garantir els drets a la informació, la participació pública en els processos de presa de decisió i l’accés a la justícia en relació amb qüestions ambientals, per tal de contribuir a la protecció del dret de les generacions presents i futures a gaudir d’un medi ambient adequat per la salut i el benestar. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central.
Sin. compl.: Conveni d’Aarhus n. pr. m.
en Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters n. pr.
es Convenio sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente n. pr. m.
fr Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement n. pr. f.

demanar en justícia1 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Demanar en judici1.
Ex.: Va demanar en justícia que se’l reconegués com a pare del nen.
Sin. pref.: demanar en judici1 c. v.
es pedir en juicio

demanar en justícia2 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Demandar2.
Sin. pref.: demandar2 v. tr.
es pedir en justicia

Departament de Justícia dels EUA n. pr. m.
Fonaments d’economia
economia
en Justice Department subst.

funcionament anormal de l’Administració de justícia c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Funcionament de l’Administració de justícia que s’esdevé quan el servei públic no ha complert exactament la missió que li ha estat confiada pel fet d’una mala organització o per un mal funcionament, sense que es pugui retreure una falta personal a determinats funcionaris, i que resulta d’un conjunt de circumstàncies en què la combinació porta a l’aparició d’un perjudici per a la persona administrada.
es funcionamiento anormal de la Administración de justicia

instrumentalització de la justícia c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Ús de procediments judicials amb finalitats de persecució política, desacreditació o destrucció de la imatge pública i inhabilitació d’un adversari polític.
Ex.: No és convenient la instrumentalització de la justícia perquè queda molt desacreditada.
es instrumentalización de la justicia

justícia1 f.
Diccionari jurídic
dret
Allò que s’ha de fer segons el dret i la raó.
Ex.: Fer justícia. Cal fer justícia a les seves virtuts.
es justicia