Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veureantiparlamentari | antiparlamentària (DJC)
 dret
veureantiparlamentarisme (DJC)
 dret
veureAssemblea de Parlamentaris (DJC)
 història del dret
veureAssemblees de Parlamentaris (DJC)
 història del dret
veurecomissió parlamentària (DJC)
 dret constitucional
veureConferència Interparlamentària sobre el Medi Ambient Global (DCA)
 ciències polítiques
veureinviolabilitat parlamentària (DJC)
 dret constitucional
veurelímit reglamentari (AQQ)
 química
veuremonarquia parlamentària (DJC)
 dret constitucional
veureparlamentar (DJC)
 dret
Cerca lamentar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antiparlamentari | antiparlamentària adj.
Diccionari jurídic
dret
Contrari al sistema parlamentari.
Ex.: Durant la dictadura, hi va haver aixecaments antiparlamentaris.
es antiparlamentario | antiparlamentaria

antiparlamentarisme m.
Diccionari jurídic
dret
Aversió al sistema parlamentari.
es antiparlamentarisme

Assemblea de Parlamentaris n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Organisme extraoficial format per quaranta-set diputats i setze senadors escollits pel Principat de Catalunya en les eleccions espanyoles del 15 de juny de 1977, al qual s’afegiren més tard quatre senadors designats pel rei.
V. t.: Assemblees de Parlamentaris n. pr. f. pl.
es Asamblea de Parlamentarios

Assemblees de Parlamentaris n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
història del dret
Reunions extraoficials de parlamentaris espanyols que van tenir lloc a Barcelona i a Madrid l’any 1917, amb vista a proposar reformes per a l’organització de l’Estat espanyol.
V. t.: Assemblea de Parlamentaris n. pr. f.
es Asambleas de Parlamentarios

comissió parlamentària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Òrgan de treball de les cambres legislatives integrat per un nombre reduït de membres que representen els diferents grups parlamentaris en proporció a llur importància en la cambra.
Sin. compl.: comissió de la cambra c. nom. f.
es comisión de cámara, comisión parlamentaria

Conferència Interparlamentària sobre el Medi Ambient Global n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Washington el 1990 a la qual assistiren representants de quaranta-dos països per fer una crida a l’elaboració d’un nou Pla Marshall global a fi d’ajudar els països recentment industrialitzats a reduir l’impacte ambiental de la industrialització mitjançant l’adopció de millors tecnologies.
en Interparliamentary Conference on the Global Environment n. pr.
es Conferencia interparlamentaria sobre el medio ambiente global n. pr. f.
fr Conférence interparlamentaire sur l’environnement global n. pr. f.

inviolabilitat parlamentària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Prerrogativa que tenen els parlamentaris d’irresponsabilitat per llurs actes i opinions en l’exercici del càrrec que ocupen.
es inviolabilidad parlamentaria

límit reglamentari c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Concentració per sota de la qual les regulacions dicten que un anàlit ha de ser reportat com a «no detectat». El límit reglamentari habitualment s’estableix de cinc a deu vegades per sobre del límit de detecció.
en reporting limit subst.

monarquia parlamentària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
V.: monarquia f.

parlamentar v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Entrar en tractes o dialogar per arranjar un afer o negociar la pau o unes capitulacions.
Ex.: L’enviaren a parlamentar amb l’enemic en ple conflicte.
es parlamentar