Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (220 registres)
veureaberració cromàtica lateral (DEM)
 química
veureacreció lateral (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureanterolateral (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureartèria col·lateral interna inferior (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria col·lateral interna superior (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria col·lateral mediana (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria col·lateral radial (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria nasal lateral (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureartèria toràcica lateral (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
 sinologia
veureartèries sacres laterals (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca lateral a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aberració cromàtica lateral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Desviació d’un raig de llum de diferents longituds d’ona respecte al focus de la lent, mesurada sobre una línia perpendicular a l’eix.

acreció lateral f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Augment gradual de volum d’un cos sedimentari en sentit perpendicular a la direcció dels corrents.
2. Creixement d’una sèrie estratigràfica que s’esdevé especialment als rius meandriformes per aposició de barres laterals, a les ribes convexes, als deltes i a les platges.
Sin.: progradació f.
en lateral accretion
es acreción lateral
fr accrétion latérale

anterolateral adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Situat davant i a un costat.

artèria col·lateral interna inferior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen humeral a uns 5 cm del colze; branques, posterior, anterior i anastomòtica; distribució, tríceps, articulació del colze i múscul pronador rodó.

artèria col·lateral interna superior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, humeral distal a la meitat del braç; branques, muscular, articular i anastomòtica; distribució, articulació del colze i múscul tríceps.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria profunda inferior

artèria col·lateral mediana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, humeral profunda; branques, anastomòtica i muscular; distribució, articulació del colze i múscul tríceps.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria col·lateral radial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, humeral profunda; branques, muscular i anastomòtica; distribució, tríceps, articulació del colze, músculs supinador llarg i braquial anterior.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria nasal lateral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Origen, esfenopalatina; distribució, paret nasal lateral.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria toràcica lateral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
sinologia
Origen, axil·lar o toracoacromial o subscapular; branques, mamària externa (a les femelles); distribució, pectoral, serrat anterior, músculs subscapulars, ganglis limfàtics axil·lars, glàndula mamària.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria mamària externa

artèries sacres laterals f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, ilíaca interna; branques, espinals superior i inferior; distribució, músculs i pell damunt la cara dorsal del sacre, conducte sacre.
Vegeu Taula de les artèries.