Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureafecciĂł legitimĂ ria (DJC)
 dret
veurelegitimar1 (DJC)
 dret
veurelegitimar (NOV)
 enginyeria
veurelegitimar2 (DJC)
 dret civil
veurelegitimar3 (DJC)
 dret
veurelegitimari | legitimĂ ria1 (DJC)
 dret civil
veurelegitimari | legitimĂ ria2 (DJC)
 dret
Cerca legitimar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afecciĂł legitimĂ ria c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Garantia del dret de la llegĂ­tima.
es afecciĂłn legitimaria

legitimar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Justificar la veritat {d’una cosa} o la qualitat {d’una persona o d’una cosa} segons les lleis, o bé fer reconèixer com a legítima {una cosa}.
Ex.: Van acusar el diputat de legitimar la xenofòbia.
es legitimar

legitimar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 97 de la segona sèrie.

legitimar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Fer legítim o reconèixer com a legítim {el fill o filla que no ho era}.
Ex.: Abans de morir va accedir a legitimar el fill que havia tingut fora del matrimoni.
es legitimar

legitimar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Habilitar {una persona} per a un cĂ rrec, un ofici o un altre lloc de treball.
Ex.: Va ser legitimat com a alcalde.
es legitimar

legitimari | legitimĂ ria1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Que té dret a la llegítima.
Ex.: A Catalunya, els hereus legitimaris tenen dret a la quarta part del total de l’herència.
es legitimario | legitimaria

legitimari | legitimĂ ria2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona o grup de persones que tenen dret a reclamar una part del valor dels béns de l’herència en la successió de la persona causant, pel fet de ser-ne descendents o ascendents.
Sin. compl.: hereu forçós | hereva forçosa c. nom. m. | c. nom. f.
es legitimario | legitimaria