Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebot llanxa (BMC)
 bastiments
veurellanxa (BMC)
 bastiments
veurellanxa de panescalm (BMC)
 bastiments
veurellanxa petita (BMC)
 bastiments
veurellanxa que fa d’alleugeridor (BMC)
 bastiments
veurellanxassa (BMC)
 bastiments
Cerca llanxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bot llanxa c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Llanxa amb espill anomenada incorrectament bot (b. m. 111).
V. t.: llanxa f.

llanxa f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Bastiment de formes plenes, poc rellevat, de construcció llisa, molt fort, sense coberta ni corredors i sense orla, que pot fer d’alleugeridor o de panescalm (b. m. 151). Vegeu la fotografia 70.
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els bastiments amples de formes plenes, poc rellevats, de construcció llisa, molt forts, sense coberta ni corredors i sense orla (car arran de la cinta hi ha la soleta), la funció dels quals sol ésser traslladar la càrrega d’una nau fondejada fins a terra i viceversa.

llanxa de panescalm c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment mariner amb rems i timó i sense folre interior, que constitueix l’embarcació més gran dels vaixells.
Sin. compl.: barca de panescalm c. nom. f., panescalm m.

llanxa petita c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

llanxa que fa d’alleugeridor c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Llanxa no gaire marinera que sovint no duu ni rems ni timó —perquè se sol remolcar— i va folrada per dins; generalment, se’n troben als ports per a dur la càrrega des de terra fins a la nau fondejada o viceversa.

llanxassa f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Llanxa com les que fan d’alleugeridor però més gran (b. m. 150). Vegeu la fotografia 69.