Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureacceptació de lletra de canvi (DJC)
 dret mercantil
veurelletra (DJC)
 dret
veurelletra (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurelletra credencial (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurelletra d’un article (DJC)
 dret
veurelletra de canvi (COFI)
 comptabilitat
veurelletra de canvi (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veurelletra de canvi en blanc (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veurelletra decretal (DJC)
 documentació jurídica
 dret canònic
veurelletra del Tresor dels EUA (FONECO)
 economia
Cerca lletra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acceptació de lletra de canvi c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acte mitjançant el qual el lliurat o lliurada d’una lletra de canvi la signa per a assumir l’obligació de pagar-la quan venci.
es aceptación de letra de cambio

lletra f.
Diccionari jurídic
dret
Expressió textual o sentit literal.
Ex.: Atenint-nos a la lletra del text.
es letra

lletra f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en letter subst.
es letra f.
fr lettre f.

lletra credencial c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Credencial2.
Sin. pref.: credencial2 f.
es letra credencial

lletra d’un article c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Part d’un article o d’una norma jurídica que s’identifica per la lletra inicial amb què s’encapçala.
es letra de un artículo

lletra de canvi f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en bill of exchange subst.
es letra de cambio f.

lletra de canvi c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Document mercantil utilitzat com a instrument de crèdit o mitjà de pagament en virtut del qual una persona mana a una altra que pagui una certa quantitat a l’ordre d’una tercera persona, que pot ser la mateixa lliuradora, en el lloc, en la moneda i en el temps convinguts.
es letra de cambio

lletra de canvi en blanc c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Lletra de canvi que, mentre no es faci efectiva, pot circular sense alguna de les informacions considerades obligatòries.
V. t.: lletra de canvi c. nom. f.
es letra de cambio en blanco

lletra decretal c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret canònic
Constitució que el papa redacta en forma de carta amb caràcter normatiu general.
Sin. compl.: decretal f., littera decretalis c. nom. f.
es letra decretal

lletra del Tresor dels EUA c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en U.S. Treasury bill subst.