Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 51 (507 registres)
veureacantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 endocrinologia i nutrició
 malalties i síndromes
veureanèmia de les malalties cròniques (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 semiologia
veureartritis de la malaltia de Whipple (DEM)
 gastroenterologia
 reumatologia
 semiologia
veureartritis de la malaltia hepàtica (DEM)
 gastroenterologia
 reumatologia
 semiologia
veureartritis de la malaltia inflamatòria intestinal (DEM)
 gastroenterologia
 reumatologia
 semiologia
veureartropatia de la malaltia de Wilson (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i síndromes
 reumatologia
veureclassificació internacional de malalties (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
veurecontrol de malaltia (INFCOM1)
 infermeria comunitària
veureemmalaltir (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureemmalaltir-se (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca malalt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
Acantosi nigricans benigna no hereditària que es desenvolupa en el curs de tumors de la hipòfisi (adenomes), craniofaringiomes, tumors suprarenals (síndrome de Cushing, malaltia d’Addison), tumors ovàrics (síndrome de Stein-Leventhal). També pot presentar-se en la diabetis juvenil.

anèmia de les malalties cròniques f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
semiologia
Anèmia secundària a malalties infeccioses, inflamatòries i neoplàstiques, en absència d’hemorràgies, d’insuficiència renal, d’hemòlisi, d’invasió medul·lar per cèl·lules canceroses o de toxicitat farmacològica. La presència d’aquestes malalties provoca en l’organisme una estimulació de la producció de macròfags i de limfòcits T, per la qual cosa s’alliberen determinades citocines (interleucina 1, interferó gamma i alfa i factor de necrosi tumoral), que determinen una disminució de la producció eritroide, bé que amb el manteniment de la maduració de granulòcits i de monòcits i una elaboració d’eritropoetina insuficient per a corregir l’anèmia. També hi ha un alliberament de lactoferrina per part dels macròfags, glicoproteïna que capta el ferro en més gran proporció que no pas el seu transportador fisiològic, la transferrina, de manera que el ferro resta capturat en el sistema mononuclear fagocític (anèmia per blocatge). El ferro sèric també disminueix a conseqüència. De l’acció del factor de necrosi tumoral. L’anèmia és moderada, més normocítica que no pas microcítica i més normocròmica que no pas hipocròmica, amb hiposiderèmia, hipo transferrinèmia, hiperferritinèmia, i augment de la VSG, de la proteïna C reactiva i del receptor soluble de la transferrina.
Sin. compl.: anèmia d’Edelmann

artritis de la malaltia de Whipple f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
reumatologia
semiologia
Artritis associada amb la malaltia de Whipple, en forma de brots d’oligoartritis o de poliartritis. En la meitat dels casos precedeix l’aparició de la diarrea.

artritis de la malaltia hepàtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
reumatologia
semiologia
Artritis associada amb una malaltia del fetge: cirrosi biliar primària, hepatitis crònica activa, colangitis esclerosant, hepatitis vírica, hemocromatosi, malaltia de Wilson, etc.

artritis de la malaltia inflamatòria intestinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
reumatologia
semiologia
Artritis que es presenta en la malaltia de Crohn o en la colitis ulcerosa, generalment després d’haver-se manifestat la malaltia intestinal, per bé que a vegades l’afecció articular precedeix l’enteritis. Les articulacions més afectades són els genolls i els turmells. Evoluciona en forma de brots aguts sincrònics amb les fases d’exaltació de l’enteritis.

artropatia de la malaltia de Wilson f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i síndromes
reumatologia
Artropatia degenerativa precoç associada amb la degeneració hepatolenticular que afecta la columna vertebral, els malucs, els genolls i els canells, i que cursa clínicament amb rigidesa articular, embassament sinovial i deformacions.

classificació internacional de malalties f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: CIM
medicina preventiva i salut pública
Classificació de malalties i alteracions de salut feta per grups d’experts sota els auspicis de l’OMS. És l’eina més estandarditzada de catalogació de malalties. Es revisa periòdicament. És coneguda per la sigla CIM, l’anglesa ICD, o la castellana CIE.
en ICD
es CIE

control de malaltia m.
Infermeria comunitària (1a part)
infermeria comunitària
en disease control subst.
es control de enfermedad m.

emmalaltir v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Agafar una malaltia.

emmalaltir-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Posar-se malalt.