Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureal manar de1 (DJC)
 dret
veureal manar de2 (DJC)
 dret
veurecomanar1 (DJC)
 dret
veurecomanar (NOV)
 enginyeria
veurecomanar2 (DJC)
 història del dret
veurecomanar3 (DJC)
 història del dret
veurecomanar-se (DJC)
 història del dret
veuredemanar1 (DJC)
 dret
veuredemanar (NOV)
 enginyeria
veuredemanar2 (DJC)
 dret
Cerca manar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al manar de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A les ordres de.
Ex.: Tots eren al manar del senyor feudal.
Sin. pref.: a les ordres de loc. prep.
es a las órdenes de

al manar de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A la disposició de.
Ex.: Ens va comunicar que tots érem al seu manar.
Sin. pref.: a la disposició de loc. prep.
es a disposición de

comanar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Encomanar1.
Sin. pref.: encomanar1 v. tr.
es encomendar, encargar

comanar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 19 de la quarta sèrie.

comanar2 v. intr. pron.
Diccionari jurídic
història del dret
Posar-se sota la potestat o el domini d’un senyor major, tant d’una manera merament personal com per raó de terres, de castells o de feus atorgats per aquest a qui es comanava o bé per manament del príncep.
Sin. compl.: encomanar3 v. intr. pron.
es encomendar

comanar3 v. tr.
Diccionari jurídic
història del dret
Atorgar (una comanda).
Ex.: El senyor li va comanar la jurisdicció d’aquell castell.
es encomendar

comanar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
història del dret
Posar-se sota la potestat o el domini d’un senyor major, tant d’una manera merament personal com per raó de terres, de castells o de feus atorgats per aquest a qui es comanava o per manament del príncep.
Ex.: Es veieren obligats a comanar-se a la reina.
es cumplimentar

demanar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Sol·licitar.
Ex.: Han demanat un ajut per a finançar el projecte.
Sin. pref.: sol·licitar v. tr.
es interesar, pedir, recabar, solicitar

demanar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 19 de la quarta sèrie.

demanar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Formular {una petició} en un judici o per via jurisdiccional.
Ex.: L’empresa va demanar danys i perjudicis per competència deslleial. El Govern ha demanat l’extradició de l’etarra.
es demandar