Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureleishmaniosi (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureleishmaniosi (DRAMAD)
 ramaderia
veureleishmaniosi canina (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veureleishmaniosi cutĂ nia (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureleishmaniosi cutĂ nia difusa (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureleishmaniosi cutĂ nia post-kala-azar (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureleishmaniosi mucocutĂ nia (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureleishmaniosi recidivant (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca maniĂłs a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

leishmaniosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Malaltia produïda per protists del gènere leishmània, transmesos per mosquits (Phlebotomus i altres). N’hi ha tres formes: la cutània (botó d’orient), la mucocutània (leishmaniosi americana) i la visceral (kala-azar).
de Leishmaniose
en leishmaniasis
es leishmaniasis
fr leishmaniose
it leishmaniosi

leishmaniosi f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia parasitària principalment dels cans, causada per diverses espècies de flagel·lats del gènere Leishmania, família Trypanosomatidae, que es caracteritza generalment per lesions a la pell amb alopècia, hiperqueratosi i descamació, i lesions viscerals amb limfoadenopatia i hetapomegàlia.
es leishmaniosis f.

leishmaniosi canina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Malaltia dels gossos observada a les vores de la Mediterrània, al Brasil i a la Xina. La produïda per L. donovani dóna una infecció visceral, mentre que la produïda per L. tropica afecta només la pell. Es pot transmetre als infants i els adolescents i pot adquirir força gravetat. Manifestacions constants són l’esplenomegàlia i la granulopènia.

leishmaniosi cutĂ nia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
S’observa a l’Amèrica central i del Sud, l’Índia, l’Àfrica i les costes mediterrànies, inclosa la nostra. Causada per L. tropica, produeix una pàpula, a vegades múltiple, que creix i es torna purpúrica, el seu centre s’estova i s’ulcera. Als territoris de l’antiga URSS se n’han distingit dues formes: una d’aguda, rural i zoonòtica, produïda per L. tropica major, transmesa per rosegadors, i una altra d’urbana, produïda per L. tropica minor, amb lesions seques d’evolució crònica. Els hostes són homes i gossos.
Sin. compl.: annamita, botó d’Alep, botó d’Egipte, botó d’Onargha, botó d’Orient, botó de Bagdad, botó de Biskra, botó de Bulana, botó de Cambay, botó de Creta, botó de Delhi, botó de Gafsa, botó de Penjdeh, botó de Snid, botó de Zab, botó del Caire, botó del Nil, botó dels països càlids, botó dels Zibans, furóncol d’Alep, furóncol de Bagdad, furóncol de Biskra, furóncol de Dehli, furóncol de Jericó, furóncol oriental, granuloma cutani parasitari, granuloma endèmic, llunari, mal d’Alep, mal del Panjab, mal del Punjab, malaltia d’Alibert, malaltia dels dàtils, úlcera d’Annam, úlcera de Dehli, úlcera de Gidda, úlcera de Kandahar, úlcera de Lahaur, úlcera de Lahore, úlcera de Natal, úlcera de Panjab, úlcera de Pendinski, úlcera de Punjab, úlcera de Qandahar, úlcera del Iemen, úlcera del Turquestan, úlcera oriental, úlcera persa

leishmaniosi cutĂ nia difusa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Forma rara, observada a l’Amèrica Central i Meridional, l’Índia, Kenya, Etiòpia, etc. La lesió primària s’escampa per la pell i produeix nòduls ulcerats semblants als de la lepra lepromatosa. L’evolució és crònica. Segons els països, l’espècie de leishmània causal és diferent; a Etiòpia i Kenya és L. ethiopica, i a Veneçuela L. pifanoi.
Sin. compl.: leishmaniosi anèrgica, leishmaniosi pseudolepromatosa, leishmaniosi tegumentària difusa

leishmaniosi cutĂ nia post-kala-azar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Afecció que a vegades s’observa a l’Índia, un o dos anys després del guariment, espontani o terapèutic, d’un kala-azar. Consisteix en una erupció de màcules eritematoses a la cara i, possiblement, al cos, els braços i les cames. A la cara, les màcules es converteixen en nòduls que adopten un aspecte lepromatós.

leishmaniosi mucocutĂ nia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Leishmaniosi produïda per Leishmania brasiliensis. Es manifesta bàsicament per ulceracions tòrpides de la pell i de la mucosa del nas, de la boca i de la faringe. S’observa a l’Amèrica central i meridional, exceptuats Xile i l’Argentina.
Sin. compl.: buba brasilera, espúndia, espúndia del Perú, frambèsia del bosc, frambèsia dels arbusts, leishmaniosi americana, leishmaniosi brasilera, nafra brava, pian del bosc, úlcera de Bahia, úlcera de Bauru
fr pian bois

leishmaniosi recidivant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Forma recurrent de leishmaniosi cutània amb lesions semblants a les tuberculoses. Les úlceres cicatritzen incompletament: es tanquen al centre i s’estenen per la perifèria.