Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (75 registres)
veureaixaragallament en mantell (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureanticlinal de mantell (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurearrel d’un mantell (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureconvecció del mantell (DGEOL)
 estructura de la terra
veurecos d’un mantell (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecuirassa de mantell (DGEOL)
 geomorfologia desèrtica i tropical
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredesmantellament (COFI)
 comptabilitat
veuredesmantellament (DCA)
 residus
veurediapirisme de mantell (DGEOL)
 estructura de la terra
veuredipòsit postmantell (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca mantell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixaragallament en mantell c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

anticlinal de mantell m. rar
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Antiforme que afecta un o diversos mantells de corriment després de llur emplaçament.
es anticlinal de manto
fr anticlinal de nappe

arrel d’un mantell f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Zona d’origen d’una o de diverses unitats al·lòctones; podria ésser la part més interna d’una massa correguda, o millor, la zona d’on ha eixit la dita massa al·lòctona (mantell, làmina d’encavalcament, escata, etc.). Pot ocórrer que les arrels hagin estat aixafades o expulsades completament, o quasi, entre les zones que l’enquadren, i aleshores hom parla de zona radical o de cicatriu.
Sin. compl.: zona radical f.
V. t.: pàtria f.
en root of a nappe, root zone
es raíz, zona de raíces
fr racine, zone de racines

convecció del mantell f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Hipòtesi de convecció del mantell.
en mantle convection
es convección del manto
fr convection du manteau

cos d’un mantell m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Part més important del mantell de corriment que queda darrere el front d’encavalcament.
es cuerpo de un manto
fr corps d’une nappe

cuirassa de mantell f.
Diccionari de geologia
geomorfologia desèrtica i tropical
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cuirassa al·luvial.
es coraza de manto
fr cuirasse de nappe

desmantellament m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en dismantling subst.
es desmantelamiento m.

desmantellament m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Acció d’enderrocar o destruir una construcció, esp. una central nuclear, on els elements constituents romanen contaminats per la radiació despresa.
V. t.: decomís2 m.
en dismantlement subst.
es desmantelamiento m.
fr démantèlement m.

diapirisme de mantell m.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Diapirisme magmàtic que es produeix sota les dorsals, i zones de subducció, causat per la fusió parcial de les roques, cosa que n’abaixa la densitat i n’augmenta la fluidesa.
en mantle diapirism
es diapirismo de manto
fr diapirisme du manteau

dipòsit postmantell m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Dipòsit sedimentari discordant i format, totalment o parcial, damunt d’un mantell de corriment i després d’haver-se situat en un lloc.
es depósito postmanto
fr dépôt postnappe