Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureimmatriculació1 (DJC)
 dret civil
veureimmatriculació2 (DJC)
 dret
veureimmatricular (DJC)
 dret públic
veurellum d’il·luminació de la matrícula (TTAUTO)
 enllumenat
veurellum d’il·luminació de la matrícula (VOCAUTO)
veurellum de matrícula (TTAUTO)
 enllumenat
veurellum de matrícula (VOCAUTO)
veurematrícula1 (DJC)
 dret
veurematrícula2 (DJC)
 dret
veurematrícula3 (DJC)
 dret
Cerca matrícula a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

immatriculació1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: Registre de la Propietat2 n. pr. m.

immatriculació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’immatricular.
es inmatriculación

immatricular v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Inscriure {una finca} en el registre de la propietat per primera vegada, de manera que obri un foli registral.
Ex.: Per a immatricular un habitatge cal complir els requisits i presentar la documentació necessària.
es inmatricular

llum d’il·luminació de la matrícula c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
enllumenat
Llum de matrícula.
Sin. pref.: llum de matrícula c. nom. m.
en number plate light subst.
en [US] license plate light subst.
es luz de matrícula c. nom. f.

llum d’il·luminació de la matrícula c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Llum de matrícula.
Sin. pref.: llum de matrícula c. nom. m.
en number plate light subst.
en [US] license plate light subst.
es luz de matrícula c. nom. f.

llum de matrícula c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
enllumenat
Vegeu la figura 23.17.
Sin. compl.: llum d’il·luminació de la matrícula c. nom. m.
en number plate light subst.
en [US] license plate light subst.
es luz de matrícula c. nom. f.

llum de matrícula c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: llum d’il·luminació de la matrícula c. nom. m.
en number plate light subst.
en [US] license plate light subst.
es luz de matrícula c. nom. f.

matrícula1 f.
Diccionari jurídic
dret
Registre o llista on són inscrits els noms de les persones que formen part d’un cos, d’una societat o dels alumnes admesos a un curs o a una assignatura.
Ex.: Inscriure en la matrícula.
es matrícula

matrícula2 f.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de les persones matriculades.
es matrícula

matrícula3 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de matricular.
es matrícula