Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (56 registres)
veureaigua medicinal (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
veureaigua mineromedicinal (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
veureaigua mineromedicinal (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurebiomedicina (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 biologia
veurefont medicinal (DGEOL)
 hidrogeologia
veureherba medicinal (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veuremedicina (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 conceptes generals i de suport
 farmacologia
veuremedicina aeroespacial (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
veuremedicina aeronàutica (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
veuremedicina ambiental (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 medicina preventiva i salut pública
Cerca medicina a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua medicinal f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
Aigua natural mineral que, per les seves propietats remeieres més o menys reals, és emprada en terapèutica.
Sin.: aigua mineromedicinal f.
en medicinal water
es agua medicinal
fr eau médicinale

aigua mineromedicinal f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
1. Aigua mineral que, per la seva composició i les seves propietats, pot tenir accions terapèutiques.
2. Aigua natural que, per les seves característiques i qualitats, ha estat declarada d’utilitat pública per a finalitats terapèutiques.
Sin.: aigua medicinal f.
es agua minero-medicinal

aigua mineromedicinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aigua de font que, a més de reunir les condicions microbiològiques de l’aigua potable, té unes característiques especials de composició que li donen un gust diferent, la fan més apta per a certes dietes, ajuden la digestió (pel seu contingut en gasos, per exemple) o presenta certes propietats terapèutiques.

biomedicina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
biologia
Ciència que basa l’estudi de la medicina clínica en els principis de les ciències naturals (biologia, bioquímica, biofísica, etc.).

font medicinal f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Font l’aigua de la qual té propietats guaridores.
es fuente medicinal, manantial medicinal
fr source médicinale

herba medicinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Qualsevol planta emprada en medicina popular, sobretot en forma d’infusió o de decuit, amb finalitats terapèutiques.

medicina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
conceptes generals i de suport
farmacologia
Ciència i art que comprenen l’estudi de l’home sa i de l’home malalt i de les malalties que poden afectar-lo, i el coneixement dels mitjans de prevenir-les i de guarir-les, com també la tècnica d’aplicar-los. El terme també és emprat com a sinònim de medecina, remei.
de Arznei, Medizin
en medicine
es medicina
fr médecine
it medicina

medicina aeroespacial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
Té per objecte prevenir i tractar els trastorns que poden presentar-se com a conseqüència de la incursió a les zones altes de l’atmosfera i a l’estratosfera.

medicina aeronàutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
Branca de la medicina que estudia, preveu i tracta els fenòmens fisiopatològics provocats per desplaçaments aeris.
Sin. compl.: aeromedicina

medicina ambiental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
medicina preventiva i salut pública
Té per objecte conservar un medi propici, evitant-ne la pol·lució, i estudiar la influència d’aquest medi sobre l’organisme humà.