Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureaigua medicinal (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
veureaigua mineromedicinal (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
veureaigua mineromedicinal (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefont medicinal (DGEOL)
 hidrogeologia
veureherba medicinal (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veuremedicinal (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremineromedicinal (DGEOL)
 hidrogeologia
veuremineromedicinal (DEM)
 fisioteràpia
veureoli medicinal (DEM)
 farmacologia
veureopi medicinal (DEM)
 farmacologia
Cerca medicinal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua medicinal f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
Aigua natural mineral que, per les seves propietats remeieres més o menys reals, és emprada en terapèutica.
Sin.: aigua mineromedicinal f.
en medicinal water
es agua medicinal
fr eau médicinale

aigua mineromedicinal f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
1. Aigua mineral que, per la seva composició i les seves propietats, pot tenir accions terapèutiques.
2. Aigua natural que, per les seves característiques i qualitats, ha estat declarada d’utilitat pública per a finalitats terapèutiques.
Sin.: aigua medicinal f.
es agua minero-medicinal

aigua mineromedicinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aigua de font que, a més de reunir les condicions microbiològiques de l’aigua potable, té unes característiques especials de composició que li donen un gust diferent, la fan més apta per a certes dietes, ajuden la digestió (pel seu contingut en gasos, per exemple) o presenta certes propietats terapèutiques.

font medicinal f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Font l’aigua de la qual té propietats guaridores.
es fuente medicinal, manantial medicinal
fr source médicinale

herba medicinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Qualsevol planta emprada en medicina popular, sobretot en forma d’infusió o de decuit, amb finalitats terapèutiques.

medicinal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Que conté medicina, que serveix per a guarir.

mineromedicinal adj.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Dit de l’aigua mineral amb propietats terapèutiques.
es mineromedicinal

mineromedicinal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
Dit de l’aigua mineral que, per la seva composició i les seves propietats, té accions terapèutiques.

oli medicinal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Medicament líquid preparat per extracció o dissolució, l’excipient del qual és un oli; els més emprats d’aquests són el d’oliva i el d’ametlla, però hom pot preparar també qualsevol oli neutre no assecant. Els olis medicinals foren molt emprats antigament i encara ho són en medicina popular, generalment per a ús extern.

opi medicinal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Opi que ha sofert les preparacions necessàries per al seu ús terapèutic.