Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureal·lometamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureanquimetamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureaurèola de metamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureautometamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veuredinamometamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veuredinamometamorfisme (ATGC)
 geografia
veureendometamorfisme (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureepimetamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureexometamorfisme (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques metamòrfiques
veurehipòtesi del metamorfisme generador de plegament (DGEOL)
 estructura de la terra
Cerca metamorfisme a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lometamorfisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
1. Metamorfisme causat per la influència de forces externes.
2. Metamorfisme al·loquímic.
en allochemical metamorphism
es alometamorfismo
fr allométamorphisme

anquimetamorfisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
1. Grau més lleu del metamorfisme, que fa de trànsit entre la diagènesi i el metamorfisme pròpiament dit, esp. quan es tracta de roques argiloses o pelítiques, el qual té certes característiques diagenètiques, però alhora té neomineralitzacions desproveïdes de les associacions d’equilibri, caracteritzades per la paragènesi de zeolita-prehnita.
2. Subfàcies dels esquists verds (greenschists de metamorfisme de baix grau).
en anchimetamorphism
es anquimetamorfismo
fr anchimétamorphisme

aurèola de metamorfisme f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Aurèola de contacte.
Sin. compl.: aurèola metamòrfica f.
en metamorphic aureole
es aureola de metamorfismo
fr auréole de métamorphisme

autometamorfisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Procés d’alteració d’una roca ígnia amb arranjament químic per l’acció dels propis constituents volàtils; per ex., la serpentinització d’una peridotita, la saussuritització i la uralitització d’un gabre.
Sin. compl.: autometasomatisme m.
en autometamorphism
es autometamorfismo
fr autométamorphisme

dinamometamorfisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Metamorfisme dinàmic.
en dynamometamorphism
es dinamometamorfismo
fr dynamométamorphisme

dinamometamorfisme m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Sèrie de processos causats per les pressions orogèniques i a la pressió dirigida, les quals són suficients, sota les condicions tèrmiques en què ocorren els esmentats canvis, per a infondre un caràcter específic completament nou a les roques afectades.

endometamorfisme m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Endomorfisme.

epimetamorfisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Procés metamòrfic regional que s’esdevé a baixa pressió i a temperatura reduïda (a l’epizona), i que origina la formació de minerals hidratats.
en epimetamorphism
es epimetamorfismo
fr épimétamorphisme

exometamorfisme m.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
petrologia endògena: processos i estructures
roques metamòrfiques
Exomorfisme.

hipòtesi del metamorfisme generador de plegament f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Teoria basada en el fet que el metamorfisme és contemporani de la tectònica, cosa que sovint va acompanyada d’un augment de volum que podria generar moviments productors d’estructures.
es hipótesis del metamorfismo generador de plegamiento
fr hypothèse du métamorphisme générateur de plissement