Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuremetge consultor (DEM)
 professions
veuremetge d’urgència (DEM)
 professions
veuremetge de capçalera (DEM)
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 professions
veuremetge del comĂş (DEM)
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 professions
veuremetge escolar (DEM)
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 pediatria
 professions
veuremetge especialista (DEM)
 professions
veuremetge fĂ­sic (DEM)
 professions
veuremetge forense | metgessa forense (DJC)
 dret
veuremetge resident (DEM)
 professions
Cerca metge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

metge consultor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
professions
Metge que el metge de capçalera i la família del malalt consulten en casos greus o difícils.

metge d’urgència m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
professions
Metge que atén la medicina d’urgència.

metge de capçalera m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pĂşblica
professions
Internista que fonamentalment té cura del curs de les malalties que obliguen a fer llit. És el metge consuetudinari d’una família. Antigament, també era conegut per metge en cap i metge d’espona.
Sin. compl.: capçalera, metge d’espona, metge de família

metge del comĂş m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pĂşblica
professions
Metge encarregat de vetllar per la sanitat pública, que algunes ciutats nomenaren arran de les epidèmies de pesta del segle XIV.

metge escolar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pĂşblica
pediatria
professions
Metge que té per missió la inspecció de l’ambient escolar, el control de l’estat sanitari dels alumnes i la prevenció de les malalties dels escolars.

metge especialista m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
professions
Metge que fonamentalment té cura d’afeccions concretes i només intervé en moments determinats.

metge fĂ­sic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
professions
Denominació antiga del metge internista. També éra anomenat metge de física.
Sin. compl.: metge de fĂ­sica

metge forense | metgessa forense c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Metge o metgessa adscrit a un jutjat.
es médico forense

metge resident m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
professions
Metge que resideix en un hospital durant un determinat perĂ­ode de la seva formaciĂł cientĂ­fica.