Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecompetència monopolista (DJC)
 dret mercantil
veurecompetència monopolística (FONECO)
 economia
veurecompetència monopolística (DCA)
 economia
veurellei Sherman antimonopoli (EUA) (FONECO)
 economia
veuremonopoli (FONECO)
 economia
veuremonopoli (DCA)
 economia
veuremonopoli (DJC)
 dret mercantil
veuremonopoli natural (FONECO)
 economia
veuremonopolista (FONECO)
 economia
veuremonopolitzar (DJC)
 dret
Cerca monopoli a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

competència monopolista c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Estructura de mercat en què conflueixen moltes empreses que venen productes similars però no idèntics.
V. t.: competència perfecta c. nom. f., monopoli m.
es competencia monopolĂ­stica

competència monopolística c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Estructura de mercat en què hi ha molts productors que competeixen mútuament en un sector determinat, cada productor ven un producte diferenciat i en el sector hi ha llibertat d’entrada i sortida d’empreses a llarg termini.
en monopolistic competition subst.

competència monopolística f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Situació de mercat en què hi ha un gran nombre d’empreses amb productes semblants, però que no són substituts perfectes els uns dels altres, ja sigui per diferenciació de producte o per segmentació geogràfica.
Sin. compl.: competència imperfecta f.
V. t.: mercat imperfecte m.
en monopolistic competition subst.
es competencia monopolista f., competencia monopolĂ­stica f.
fr concurrence monopolistique f.

llei Sherman antimonopoli (EUA) c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en Sherman Antitrust Act subst.

monopoli m.
Fonaments d’economia
economia
Sector controlat per un monopolista.
en monopoly subst.

monopoli m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Forma de mercat en què l’oferta és concentrada a les mans d’un sol oferent.
en monopoly subst.
es monopolio m.
fr monopole m.

monopoli m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Situació en què una empresa és l’única que ven un producte que no té béns substituts propers.
V. t.: competència monopolista c. nom. f., competència perfecta c. nom. f.
es monopolio

monopoli natural c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Monopoli que sorgeix quan els rendiments creixents a escala proporcionen un gran avantatge de costos a una Ăşnica empresa que genera tota la producciĂł del sector.
en natural monopoly subst.

monopolista m. i f.
Fonaments d’economia
economia
Empresa que és l’única que produeix un bé que no té béns substitutius propers.
V. t.: bé substitutiu c. nom. m.
en monopolist subst.

monopolitzar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tenir el monopoli {d’alguna cosa}, i explotar-la.
Ex.: La multinacional monopolitzava el producte perquè no n’augmentés el preu.
es monopolizar