Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurearbre monumental (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veurearbre monumental (DJC)
 dret
veureCarta internacional per a la conservació i la restauració de monuments i conjunts historicoartístics (DCA)
 ciències polítiques
veuremonument natural (DCA)
 ecologia
veuremonument natural (DJC)
 dret ambiental
Cerca monument a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arbre monumental c. nom. m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits

arbre monumental c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Arbre declarat objecte de mesures de protecció especials per la singularitat que té.
es árbol monumental

Carta internacional per a la conservació i la restauració de monuments i conjunts historicoartístics f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Declaració de principis feta l’any 1964 al II Congrés d’Arquitectes i Tècnics de Monuments Històrics organitzat a Venècia i adoptada l’any 1965 pel Consell Internacional sobre Monuments i Llocs (ICOMOS), en què es mostren les directrius que cal seguir per a la preservació, el manteniment, la restauració i l’adaptació del patrimoni ambiental i en què s’apunten les vies per a la conservació d’edificis històrics i de llocs d’especial interès.
Sin. compl.: Carta de Venècia f.
en International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites subst.
es Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos f.
fr Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites f.

monument natural m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Espai o element de la naturalesa constituït bàsicament per formacions de notable singularitat, raresa o bellesa, que mereix ser objecte d’una protecció especial.
en natural monument subst., national monument subst.
es monumento natural m.
fr monument national m.

monument natural c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Element de la naturalesa constituït bàsicament per formacions de singularitat, raresa o bellesa notables que mereix ser objecte d’una protecció especial.
es monumento natural