Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veurecap de negociat (VOCFOR)
 generalitats
veurecausa de negoci (DJC)
 dret civil
veurecentre de negocis (DCA)
 urbanisme
veureerror en la qualitat del negoci (DJC)
 dret civil
veurenegoci (DJC)
 dret mercantil
veurenegoci bilateral (DJC)
 dret civil
veurenegoci d’administració (DJC)
 dret civil
veurenegoci de disposició (DJC)
 dret civil
veurenegoci gratuït (DJC)
 dret civil
veurenegoci inter vivos (DJC)
 dret civil
Cerca negoci a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cap de negociat c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

causa de negoci c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: causa de contracte c. nom. f.

centre de negocis m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CBD
urbanisme
Barri d’una ciutat on es concentren les activitats financeres i administratives i el comerç al detall de béns i serveis.
V. t.: centre urbà m.
en central business district subst., downtown subst.
es centro de negocios m.
fr centre des affaires m.

error en la qualitat del negoci c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Coneixement equivocat sobre les qualitats d’un negoci que porta a la realització d’aquest i que, si s’hagués conegut prèviament, possiblement no s’hauria dut a terme o s’hauria dut a terme en unes altres condicions.
V. t.: vici del consentiment c. nom. m.
es error en la cualidad del negocio

negoci m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Conjunt de béns organitzat per l’empresariat com a mitjà per a obtenir una finalitat econòmica, entesa com la producció i l’intercanvi de béns o serveis per al mercat.
es negocio

negoci bilateral c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.

negoci d’administració c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.

negoci de disposició c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.

negoci gratuït c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.

negoci inter vivos c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.