Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurecausa d’obligació (DJC)
 dret civil
veurecontracte obligacional (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veureobligació (VOCFOR)
 generalitats
veureobligació (COFI)
 comptabilitat
veureobligació1 (DJC)
 dret
veureobligació2 (DJC)
 dret
veureobligació3 (DJC)
 dret civil
veureobligació alternativa (DJC)
 dret civil
veureobligació genèrica (DJC)
 dret civil
veureobligació mancomunada (DJC)
 dret civil
Cerca obligació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

causa d’obligació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Finalitat economicosocial directa de l’obligació jurídica.
es causa de obligación

contracte obligacional c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte que genera obligacions per a una de les parts contractants o per a totes dues.
es contrato obligacional

obligació f.
Vocabulari forestal
generalitats

obligació f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
V.: bo f.
en [GB] debenture subst.
en [US] bond subst.
es obligación f.

obligació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Allò que hom és constret a fer o deute imposat per una llei, per un contracte, per una prometença, per les conveniències socials o per la gratitud.
Ex.: La meva obligació és de tornar-li el que m’ha deixat. Complir una obligació. Mancar a una obligació. Les obligacions d’un funcionari.
es obligación

obligació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Títol que representa una part dels capitals emmanllevats per una societat financera o industrial que produeix un interès fix i és amortitzable dins un termini limitat.
es obligación

obligació3 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Relació jurídica en virtut de la qual una part, la creditora, té la facultat d’exigir a l’altra, la deutora, un determinat comportament de donar, de fer o de no fer.
V. t.: obligació mancomunada c. nom. f., obligació parciària c. nom. f., obligació solidària c. nom. f.
es obligación

obligació alternativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Obligació que implica la possibilitat de realitzar una pluralitat de conductes per a la seva prestació, en què només cal el compliment íntegre d’una d’aquestes prestacions.
es obligación alternativa

obligació genèrica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Obligació l’objecte de la qual és indeterminat.
es obligación genérica

obligació mancomunada c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Relació obligatòria en què els creditors només poden exigir el compliment de la prestació al conjunt o grup de deutors col·lectivament considerats (mancomunitat activa), i en què els deutors només se’n poden alliberar realitzant la prestació conjuntament (mancomunitat passiva).
V. t.: obligació3 f., obligació parciària c. nom. f., obligació solidària c. nom. f.
es obligación mancomunada