Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureadopció (VOCFOR)
 caça
veureadopció1 (DJC)
 història del dret
veureadopció (DRAMAD)
 ramaderia
veureadopció2 (DJC)
 dret
veureadopció3 (DJC)
 dret civil
veureadopció encreuada (VOCFOR)
 caça
veurecertificat d’idoneïtat per a l’adopció (DJC)
 dret civil
veurecontracte d’opció (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veuredret d’opció (DJC)
 dret civil
veuremercat de futurs i opcions (DJC)
 dret mercantil
Cerca opció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adopció f.
Vocabulari forestal
caça
Acció d’afegir i/o canviar polls a la niuada d’una altra parella de la pròpia espècie.
en fostering subst.

adopció1 f.
Diccionari jurídic
història del dret
Sistema per a accedir a una família i formar-ne part.
es adopción

adopció f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Procés pel qual una cria és alletada per una femella que no l’ha parida.
Sin. compl.: encobeïment m.
es adopción f.

adopció2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’adoptar.
Ex.: L’adopció d’un nen. L’adopció d’una llei. L’adopció del sistema mètric decimal.
es adopción

adopció3 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Manera de determinar la filiació derivada d’una resolució judicial.
es adopción

adopció encreuada c. nom. f.
Vocabulari forestal
caça
Adopció en què la parella adoptant és d’una altra espècie animal.
en cross-fostering subst.

certificat d’idoneïtat per a l’adopció c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Resolució administrativa que acredita que la persona o família que vol adoptar té les qualitats necessàries per a fer-ho, la qual cosa esdevé un requisit jurídic d’habilitació per a adoptar.
es certificado de idoneidad para la adopción

contracte d’opció c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
V.: mercat m.

dret d’opció c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret d’adquisició preferent que concedeix a la persona titular la facultat d’adquirir un bé en les condicions i durant el termini acordats en el títol de constitució d’aquest dret.
es derecho de opción

mercat de futurs i opcions c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: mercat m.