Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 48 (478 registres)
veureaboral (DEM)
 odontoestomatologia
veureaccident laboral (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureaccident no laboral (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureĂ cid ditiocloralsalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veureacta electoral1 (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret
veureacta electoral2 (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret
veureadoral (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureagulla coral·lina (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurealopècia temporal (DEM)
 dermatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureandrona prelitoral (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
Cerca oral a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aboral adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Oposat a la boca o distant d’ella.

accident laboral c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Accident de treball.
Sin. pref.: accident de treball c. nom. m.
es accidente laboral

accident no laboral c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Accident que no té la consideració d’accident de treball.
V. t.: accident de treball c. nom. m.
es accidente no laboral

Ă cid ditiocloralsalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Àcid de fórmula S2O6HClOHCOOH, que havia estat emprat com a antisèptic.

acta electoral1 c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret
Document en què es fan constar els resultats i les incidències d’una elecció.
es acta electoral

acta electoral2 c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret
Certificat on consta l’elecció d’una persona per a un càrrec.
es acta electoral

adoral adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Pròxim a la boca, cap a la boca.

agulla coral·lina f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Pinacle coral·lí.

alopècia temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
traumatologia i ortopèdia
Alopècia reversible produïda per una lesió exògena o endògena i transitòria sobre els fol·licles pilosos en fase d’anagen. L’etiologia és múltiple: alopècia medicamentosa, infeccions (febre tifoide, grip, sífilis, erisipela), alopècia endocrina, malalties cròniques (lupus eritematós sistèmic, dermatomiositis, eritrodèrmia, diabetis, sida), ferropènia, alopècia psicogènica, alopècia fisiològica del nadó, etc.

androna prelitoral f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Replà adjacent a una alienació muntanyosa que forma el litoral; per ex., l’androna del Maresme.