Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.642 (16.416 registres)
veure1,6-difosfat de fructosa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
veure17-cetosteroides (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
veure1-fosfat de glucosa (DEM)
 química
veure4’-fosfopanteteïna (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
veure5’-difosfat d’uridina (DEM)
 química
veure5’-trifosfat d’uridina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
veure6-fosfat de fructosa (DEM)
 química
veure6-fosfat de glucosa (DEM)
 química
veurea ambdós efectes (DJC)
 dret
veurea costa de1 (DJC)
 dret
Cerca os a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,6-difosfat de fructosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Intermediari fonamental de la glicòlisi cel·lular.
Sin. compl.: èster de Harden-Young, fructosa-1,6-difosfat

17-cetosteroides m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
Cetosteroides andrògens de 19 àtoms de carboni que tenen un grup carbonil en posició 17. Són formats a l’escorça suprarenal a partir del cortisol i en el testicle a partir de la testosterona. Ultra llur funció andrògena, intervenen en el metabolisme dels pròtids, del clor, del sodi i del potassi. Són eliminats per l’orina en quantitats que oscil·len entre 13 i 18 mg diaris en l’home i entre 7 i 10 mg en la dona. La valoració dels 17-cetosteroides urinaris permet d’estudiar les funcions testicular, corticosuprarenal i hipofítica.

1-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. És l’immediat precursor del midó, en els vegetals, i del glicogen, en els animals, i, en la hidròlisi d’aquestes substàncies, el primer compost que en resulta.
Sin. compl.: èster de Cori, glucosa-1-fosfat

4’-fosfopanteteïna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Derivat fosforilat de l’àcid pantotènic que es dóna com a grup prostètic en la proteïna portadora de grups acil. Va unida covalentment a un residu de la proteïna mitjançant un enllaç d’èster fosfòric. És també un intermediari en la biosíntesi del coenzim A.

5’-difosfat d’uridina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: UDP
química
Ribonucleòtid que conté uridina; intervé en la síntesi del glicogen en forma d’uridindifosfoglucosa, la qual actua també com a donador de radicals de glucosa en la síntesi d’altres polisacàrids.
en uridine 5’-diphosphate, UDP

5’-trifosfat d’uridina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: UTP
bioquímica i biologia molecular
Nucleòtid que participa com a coenzim en algunes reaccions de transformació de sucres. És coneguda amb la sigla UTP.

6-fosfat de fructosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Èster de Neuberg, monofosfat de fructofuranosa.
Sin. compl.: èster de Neuberg, fructosa-6-fosfat

6-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. Es forma a partir de l’1-fosfat de glucosa, en presència de la fosfoglucomutasa.
Sin. compl.: èster de Robison, èster de Robison-Neuberg, glucosa-6-fosfat

a ambdós efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu i a l’efecte suspensiu, s’aplica especialment a recursos i a apel·lacions.
Ex.: El recurs d’apel·lació va ser admès a ambdós efectes.
Sin. compl.: a tots dos efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a costa de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Mitjançant, s’aplica a un esforç, a un fatic o a un sacrifici.
Ex.: Ha aprovat les oposicions a costa de passar-se moltes hores estudiant.
es a costa de