Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureimpacció (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureimpacció (DEM)
 traumatologia i ortopèdia
veureimpacció ceruminal (DEM)
 otorinolaringologia
veureimpacció dental (DEM)
 odontoestomatologia
veureimpacció fecal (DEM)
 gastroenterologia
veureimpacció fetal (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veurepaccionar (DJC)
 dret civil
Cerca pacció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

impacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Propietat d’estar fermament enclavat.
Sin. compl.: emfraxi
de Einkeilung, Impaktion
en emphraxis, impaction
es impacción
fr impaction
it impazione

impacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Fractura que provoca l’encast violent d’un fragment d’os dins un altre.
Sin. compl.: emfraxi
de Einkeilung, Impaktion
en emphraxis, impaction
es impacción
fr impaction
it impazione

impacció ceruminal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Acumulació de cerumen en el conducte auditiu extern.

impacció dental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Condició d’una dent situada de tal manera dins l’alvèol que és impossible la seva erupció, o col·locada de manera (naturalment o a conseqüència d’un traumatisme) que l’os o les superfícies dentals veïnes impedeixen la seva normal reparació o la seva extracció.

impacció fecal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Acumulació de femta endurida en el sigma o en el recte.

impacció fetal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
Enclavament de qualsevol part d’un fetus bessó en la superfície de l’altre fetus, o d’un fetus únic de dimensions notables en els ossos del canal pelvià.

paccionar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Pactar1.
Ex.: S’han reunit per paccionar les condicions del contracte.
Sin. pref.: pactar1 v. tr.
es pactar