Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veurecompensació paradoxal (DEM)
 cardiologia
veurecontracció paradoxal (DEM)
 fisioteràpia
 neurologia
veuredescens testicular paradoxal (DEM)
 embriologia
 pediatria
 urologia
veureelevació paradoxal de la parpella (DEM)
 neurologia
veureembòlia paradoxal (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veurefenomen paradoxal de Hunt (DEM)
 neurologia
 semiologia
veureiscúria paradoxal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
 urologia
veuremoviment paradoxal de les parpelles (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
veureparadoxa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureparadoxa (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca paradoxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compensació paradoxal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Associació d’una lesió valvular i una segona lesió cardíaca amb una certa neutralització mútua dels efectes. És, per exemple, el cas de la coexistència d’una estenosi mitral i una insuficiència aòrtica.

contracció paradoxal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
neurologia
Contracció que és produïda en efectuar un escurçament passiu del múscul.

descens testicular paradoxal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
pediatria
urologia
Descens del testicle dret cap a la meitat esquerra de l’escrot i del testicle esquerre cap a la meitat dreta.

elevació paradoxal de la parpella f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Elevació de la parpella del costat paralitzat quan, en una paràlisi facial total, el pacient abaixa la mirada després de tenir els ulls fortament closos.

embòlia paradoxal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Blocatge d’una artèria sistèmica per un èmbol procedent d’una vena que, arribat al cor dret, passa a l’esquerre gràcies a l’existència d’una comunicació interauricular o interventricular.
Sin. compl.: embòlia encreuada

fenomen paradoxal de Hunt m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
En la distonia muscular deformant, si l’examinador prova d’efectuar una flexió plantar forçada del peu en espasme dorsal es produeix un augment d’aquest espasme; en canvi, si indica a la persona afectada que faci l’extensió del peu el malalt podrà efectuar la flexió plantar.
Sin. compl.: fenomen de Hunt

iscúria paradoxal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
urologia
Condició en què la bufeta plena i sobredistesa deixa sortir orina per sobreeiximent.

moviment paradoxal de les parpelles m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
Moviment espontani i involuntari d’obertura i tancament de les parpelles associat amb el moviment de músculs extraoculars (el de la masticació, per exemple).

paradoxa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Opinió contrària a l’opinió comuna.
de Paradoxon
en paradox
es paradoja
fr paradoxe
it paradosso

paradoxa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Opinió, asserció o fenomen que semblen contraris al comú sentir, però que de fet són exactes.
de Paradoxon
en paradox
es paradoja
fr paradoxe
it paradosso