Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurea partir de (DJC)
 dret
veureenergia a partir de l’oxidació (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurepartir1 (DJC)
 dret pĂşblic
veurepartir2 (DJC)
 dret pĂşblic
veuresíntesi a partir d’un alcohol activat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca partir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a partir de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prenent com a base, s’aplica a una data.
Ex.: El termini de vint dies es compta a partir d’avui.
Sin. compl.: a comptar de loc. prep., a comptar des de loc. prep., a datar de loc. prep.
es a contar de, a partir de, desde

energia a partir de l’oxidació c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en energy from oxidation subst.

partir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Delimitar.
Ex.: Partiren els territori a començament del segle passat.
Sin. pref.: delimitar v. tr.
es delimitar, deslindar

partir2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Prendre un fet o una data com a base per a un raonament, un càlcul o una determinació, o bé com a punt de partida o com a començament.
Ex.: En veure que la investigació no donava cap fruit, la policia es va adonar que havia partit d’un fals supòsit.
es partir

síntesi a partir d’un alcohol activat c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en synthesis from an activated alcohol subst.