Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (57 registres)
veureempastament (DEM)
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament complex (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament compost (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament directe (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament indirecte (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament permanent (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament provisional (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastament simple (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempastar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureempastar (DEM)
 odontoestomatologia
Cerca pasta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

empastament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Estat d’una part del cos infiltrada o edematosa i sensació que dóna a la palpació; també, la imatge de límits poc precisos, borrosa, que presenta radiològicament.
es empastamiento
fr empâtement

empastament complex m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que afecta tres cares de la dent o més.

empastament compost m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que afecta dues cares de la dent.

empastament directe m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que és realitzat amb material plàstic (resina sintètica, per exemple) que hom aplica directament a la cavitat dental.

empastament indirecte m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que és practicat amb una peça prefabricada de forma i dimensions expresses, que hom fixa a la cavitat amb ciment.

empastament permanent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que hom practica amb materials d’improbable fragmentació i despreniment.

empastament provisional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que hom practica amb la intenció d’extreure’l al cap d’un curt període de temps.

empastament simple m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que afecta una sola cara de la dent.

empastar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Convertir una substància pulverulenta en pasta afegint-hi aigua o un altre líquid.

empastar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
En odontologia, obturar.