Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 97 (968 registres)
veureabscés subhepàtic (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacidosi lĂ ctica idiopĂ tica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
veureacin hepĂ tic (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 histologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureacrodermatitis enteropĂ tica (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
veureacroosteopatia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 Ă˛rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureacropatia (DEM)
 anatomia
 malalties i sĂ­ndromes
veureacropatia ulceromutilant no familiar (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureadenoma de les vies biliars intrahepĂ tiques (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 semiologia
veureadenoma hepĂ tic (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 farmacologia
 gastroenterologia
veureadenomatosi hepĂ tica (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutriciĂł
 gastroenterologia
Cerca pati a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abscés subhepàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés situat sota del fetge.
V.: abscés subfrènic m.

acidosi lĂ ctica idiopĂ tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
Forma d’acidosi làctica de causa desconeguda i aparició espontània, observada en malalts amb deterioració extrema.

acin hepĂ tic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
histologia
òrgans i sistemes
Unitat estructural i funcional del parènquima hepàtic centrada per les darreres ramificacions de la vena porta, de l’artèria hepàtica i dels conductes biliars. Fou descrit per Rappaport, i no és l’espai porta sinó una ramificació seva que en surt en angle recte i transita entre dos lobels clàssics veïns. En els talls histològics, té forma romboïdal: en dos dels seus angles, oposats, hi ha les venes centrolobel·lars i en els altres dos, els espais porta; l’eix de nutrició biliportal ocupa la diagonal més curta del romboide.
Sin. compl.: acin de Rappaport

acrodermatitis enteropĂ tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Dermatosi crònica determinada genèticament, d’herència probablement autosòmica recessiva, que ocasiona una mala absorció intestinal del zinc. S’inicia en la primera infància i es manifesta clínicament per diarrea, alopècia difusa i erupcions eritematoses, vesiculoses i pustuloses situades al voltant dels orificis corporals (boca, nas, anus) i a les parts distals de les extremitats, amb infecció secundària per bacteris i fongs, especialment per Candida albicans i alteracions unguials.
Sin. compl.: malaltia de Brandt, malaltia de Danbolt-Closs, sĂ­ndrome de Brandt

acroosteopatia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Osteopatia de les extremitats, sobretot de les seves parts distals.

acropatia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
malalties i sĂ­ndromes
Terme inespecífic que comprèn qualsevol malaltia de les extremitats.
de Extremitätenleiden
en acropathy
es acropatĂ­a
fr acropathie
it acropatia

acropatia ulceromutilant no familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Malaltia semblant a l’anterior, no hereditària, que es presenta exclusivament en homes de mitjana edat, sovint alcohòlics i rodamons, amb afectació dels peus.
Sin. compl.: acroosteopatia ulceromutilant no familiar, sĂ­ndrome de Bureau-Berriere

adenoma de les vies biliars intrahepĂ tiques m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
semiologia
Adenoma dels conductes biliars intrahepàtics, generalment solitari, ben circumscrit, d’estructura microscòpica tubular, sovint associat amb canvis inflamatoris o de fibrosi.

adenoma hepĂ tic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
farmacologia
gastroenterologia
Adenoma del fetge constituït per hepatòcits ben diferenciats amb un abundós citoplasma granular eosinòfil, sense contenir espais porta ni venes centrals i sense connexió amb les vies biliars. Afecta especialment el sexe femení i es relaciona patogènicament amb l’ús dels contraceptius orals, fet suggerit per la seva ocasional regressió completa després de la supressió del tractament hormonal. També ha estat observat en tractaments amb anabolitzants andrògens en associació amb malalties d’emmagatzematge de glicogen i altres malalties genètiques. En la majoria dels casos la lesió és solitària, bé que poden haver-hi adenomes múltiples (adenomatosi hepàtica). Tendeix a provocar hemorràgies peritoneals greus.

adenomatosi hepĂ tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutriciĂł
gastroenterologia
Vegeu adenoma hepĂ tic.