Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (106 registres)
veureagreujament de la pena (DJC)
 dret penal
veureaigua penada (ATGC)
 geografia
veureantecedents penals (DJC)
 dret penal
veurearres penals (DJC)
 dret
veurecancel·lació d’antecedents penals (DJC)
 dret penal
veurecausa penal (DJC)
 dret
veureciència del dret penal (DJC)
 dret penal
veurecodi penal (DJC)
 documentació jurídica
 dret penal
veureCodi penal (DJC)
 dret penal
veurecompliment de la pena1 (DJC)
 dret penal
Cerca pena a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agreujament de la pena c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Circumstància modificativa de la responsabilitat criminal que determina un augment de la pena corresponent al delicte.
es agravante de la pena

aigua penada c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que no es pot utilitzar sense ésser aixecada, sigui per la mà de l’home, sigui per mitjà d’algun enginy que la supleixi o ajudi.

antecedents penals c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
dret penal
Conjunt de condemnes dictades contra una persona.
es antecedentes penales

arres penals c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Arres confirmatòries que al mateix temps predeterminen la indemnització en cas d’incompliment del contracte.
es arras penales

cancel·lació d’antecedents penals c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Eliminació de les anotacions d’antecedents penals contingudes en el Registre Central de Penats i Rebels.
es cancelación de antecedentes penales

causa penal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Causa en què es debaten interessos relacionats amb el dret penal.
Ex.: El jutge va arxivar la causa penal per manca de proves suficients.
Sin. compl.: causa criminal c. nom. f.
es causa penal

ciència del dret penal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Branca del dret que té per objecte l’estudi de l’ordenament juridicopenal i de la conducta delictiva.
es ciencia del derecho penal

codi penal c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret penal
Text legal que defineix els delictes i les faltes, les penes corresponents i les responsabilitats derivades.
es código penal

Codi penal n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Codi que defineix els delictes i les faltes que constitueixen els pressupòsits de l’aplicació de la pena criminal, que és la forma suprema que revesteix el poder coactiu de l’Estat, d’acord amb la Llei orgànica 10/1995.
Ex.: Es preveu una nova reforma del Codi penal en els pròxims anys.
es Código penal

compliment de la pena1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Exigència concreta i constrenyiment efectiu de la persona condemnada a patir una pena de la manera i en les condicions legalment establertes.
Sin. compl.: compliment de la condemna c. nom. m.
es cumplimiento de la condena, cumplimiento de la pena