Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veuredesempenyorament (DJC)
 dret
veuredesempenyorar (DJC)
 dret
veuredesempenyorar-se (DJC)
 dret
veureempenyorament (DJC)
 dret civil
veureempenyorar (DJC)
 dret civil
veurepenyora (VOCFOR)
 generalitats
veurepenyora (DJC)
 història del dret
veurepenyora de drets (DJC)
 dret
veurepenyorament (DJC)
 dret
veurereempenyorament (DJC)
 història del dret
Cerca penyora a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desempenyorament m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
AcciĂł i efecte de desempenyorar.
es desempeño

desempenyorar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Treure {alguna cosa} d’empenyorament mitjançant el pagament de l’import acordat o per algun altre mitjà.
Ex.: Un cop va haver cobrat, va tenir prou diners per a desempenyorar les joies.
es desempeñar

desempenyorar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Alliberar-se dels deutes.
Ex.: Gràcies a l’ajuda econòmica de la família, l’empresari va poder desempenyorar-se.
es desempeñarse

empenyorament m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Venda a carta de grĂ cia.
Sin. pref.: venda a carta de grĂ cia2 c. nom. f.
es venta a carta de gracia, venta con pacto de retroventa

empenyorar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Donar {alguna cosa} en penyora.
Ex.: L’empresari estava tan arruïnat que s’ha vist obligat a empenyorar les joies de la família per poder fer front als deutes.
Sin. compl.: pignorar v. tr.
es empeñar, pignorar

penyora f.
Vocabulari forestal
generalitats

penyora f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Cosa, bé o dret que es posava en mans d’algú per a respondre com a garantia del pagament d’un deute o del compliment d’una altra obligació, independentment de quina en fos la naturalesa.
es prenda

penyora de drets c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Penyora que ha de recaure sobre drets que tinguin caràcter mobiliari, que estiguin dins el comerç i que es puguin posseir.
es prenda

penyorament m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Multa1.
Sin. pref.: multa1 f.
es multa

reempenyorament m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Facultat que té el venedor o venedora a carta de gràcia de vendre també a carta de gràcia el dret de redimir que s’havia reservat.
V. t.: venda a carta de grĂ cia1 c. nom. f.
es reempeño