Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 96 (952 registres)
veurea còpia de (DJC)
 dret
veureàcid opiànic (DEM)
 química
veureactinoscòpia (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureactinoteràpia (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureadenectòpia (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 neurologia
veureaerocistoscòpia (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureaerohidroteràpia (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaeroionoteràpia (DEM)
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaeropiezoteràpia (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaeropiezotermoteràpia (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca pia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a còpia de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Emprant insistentment.
Ex.: Va intentar evitar la condemna a còpia d’interposar recursos.
Sin. compl.: a base de2 loc. prep., a força de loc. prep.
es a fuerza de, a base de

àcid opiànic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Àcid 5,6-dimetoxiftal aldehídic, de fórmula C10H10O5. És obtingut per degradació oxidativa de la narcotina.

actinoscòpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Examen dels teixits i dels òrgans per transparència a radiacions diverses amb finalitat diagnòstica.

actinoteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Ús terapèutic de les radiacions, especialment de les ultraviolades i de les infraroges.
de Strahlenbehandlung
en actinotherapy
es actinoterapia
fr actinothérapie
it attinoterapia

adenectòpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
neurologia
Situació anòmala d’una glàndula o d’un gangli.
de Drüsenverlagerung
en adenectopia
es adenectopia
fr adénectopie
it adenectopia

aerocistoscòpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Endoscòpia de la bufeta de l’orina, prèviament distesa amb gas, mitjançant l’aerouretroscopi.

aerohidroteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Teràpia basada en l’ús de l’aire i de l’aigua.

aeroionoteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Terapèutica de les afeccions respiratòries per mitjà d’inhalacions d’aire amb càrregues elèctriques alterades.

aeropiezoteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Ús terapèutic de la pressió de l’aire, augmentada o disminuïda naturalment (en les cures d’altitud), o artificialment (per mitjà d’aparells pneumàtics).

aeropiezotermoteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Ús terapèutic de l’aire calent a pressió.