Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (85 registres)
veureacòlia pigmentària (DEM)
 gastroenterologia
 malalties i síndromes
veureacropigmentació reticulada de Kitamura (DEM)
 dermatologia
 malalties i síndromes
veurecàlcul pigmentari (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
veurecapa pigmentària de l’iris (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecarcinoma basocel·lular pigmentat (DEM)
 dermatologia
 oncologia i radioteràpia
veurecèl·lula pigmentària (DEM)
 citologia
veurecitopigment (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 citologia
veuredegeneració pigmentària (DEM)
 anatomia patològica
 semiologia
veuredermatitis liquenoide pigmentada purpúrica (DEM)
 dermatologia
 malalties i síndromes
 semiologia
veuredermatofibrosarcoma protuberans pigmentat (DEM)
 dermatologia
 oncologia i radioteràpia
Cerca pigment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acòlia pigmentària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
malalties i síndromes
Pèrdua de la coloració normal de la femta, ocasionada per la presència de sals biliars en el decurs d’una oclusió completa de la via biliar principal o bé d’una colèstasi total.

acropigmentació reticulada de Kitamura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i síndromes
Trastorn de la pigmentació, molt rar, caracteritzat per la presència de màcules pigmentades deprimides, entre 1 i 4 mm de diàmetre, situades als palmells de les mans i les plantes dels peus.
Sin. compl.: acromelanosi reticulada de Kitamura

càlcul pigmentari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
Càlcul biliar format per pigments biliars i petites quantitats de fosfats càlcics i vestigis de colesterol.

capa pigmentària de l’iris f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Capa posterior de l’iris formada per dos estrats de cèl·lules epitelials pigmentades. Davant d’aquesta capa hi ha el múscul dilatador de la pupil·la.
Sin. compl.: porció iridiana de la retina

carcinoma basocel·lular pigmentat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
oncologia i radioteràpia
Carcinoma basocel·lular que presenta una pigmentació bruna o negra de creixement molt lent, localitzat en les regions exposades al sol. Pot confondre’s amb un melanoma.

cèl·lula pigmentària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Qualsevol cèl·lula que contingui grànuls de pigment.
Sin. compl.: cromatòcit

citopigment m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
citologia
Qualsevol pigment cel·lular.

degeneració pigmentària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
semiologia
Degeneració consistent en la pigmentació anormal de les cèl·lules del teixit afectat. Es refereix especialment a l’aparició d’un pigment groc o bru clar (lipofuscina o lipocrom) a les neurones dels vells i també en pacients afectats per certes malalties degeneratives.

dermatitis liquenoide pigmentada purpúrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i síndromes
semiologia
Dermopatia caracteritzada per lesions semblants a la dermatosi pigmentària progressiva, que a més a més presenta pàpules liquenoides. Les localitzacions predilectes són les cames, les cuixes i la porció inferior del tronc.
Sin. compl.: dermatitis purpúrica pigmentada liquenoide, malaltia de Gougerot-Blum, púrpura liquenoide, síndrome de Gougerot-Blum

dermatofibrosarcoma protuberans pigmentat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
oncologia i radioteràpia
Neoplàsia que ofereix les característiques del dermatofibrosarcoma protuberans ordinari, però que conté, a més a més, una població variable de cèl·lules dendrítiques proveïdes de gran quantitat de pigment melànic.
Sin. compl.: dermatofibrosarcoma protuberant pigmentat, neurofibroma pigmentat esteriforme, tumor de Bednar