Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureaplegar (DJC)
 dret
veureaplegar (NOV)
 enginyeria
veurearreplegar (NOV)
 enginyeria
veuredesplegar (DJC)
 dret
veuredesplegar una llei (DJC)
 dret
veureplegar (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureplegar (DJC)
 dret
veureplegar (NOV)
 enginyeria
veurereplegar (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca plegar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aplegar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Reunir.
Ex.: Va aplegar els treballadors a la sala de reunions per exposar-los el nou projecte.
Sin. pref.: reunir v. tr.
es recoger, reunir

aplegar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 59 de la tercera sèrie.

arreplegar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la tercera sèrie.

desplegar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar plenament en acció, en evidència, alguna cosa.
es desplegar, desarrollar

desplegar una llei c. v.
Diccionari jurídic
dret
Dictar les disposicions necessàries per a regular l’aplicació concreta dels preceptes inclosos en una llei.
Ex.: El Govern ha aprovat els decrets que permetran desplegar la llei d’educació.
es desarrollar una ley, desplegar una ley

plegar v. tr.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Doblegar, ondular uns estrats, una esquistositat, una foliació, i formar plecs o un plegament.
en to fold
es plegar
fr plisser

plegar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Ser baixa.
Ex.: Ha plegat de treballar a la fàbrica perquè ha trobat una feina més ben pagada.
Sin. pref.: ser baixa c. v.
es causar baja

plegar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 43 de la tercera sèrie.
es plegar v. tr.
fr plier v. tr.
it plegare v.

replegar v. tr.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Tornar a plegar unes capes o unes superfícies que ja foren plegades en una fase anterior.
en to refold
es replegar
fr plissoter, replisser