Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (79 registres)
veureadenolipomatosi (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
 oncologia i radioterĂ pia
 Ă˛rgans i sistemes
veureangiolipoma (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangiolipoma hipercel·lular (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
veureangiomiolipoma (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 histologia
veureapomagmĂ tic | apomagmĂ tica (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
 petrologia endògena: processos i estructures
veurecondrolipoma (DEM)
 anatomia patològica
veuredermolipoma (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
veuredipòsit apomagmàtic (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureelement hipomagmĂ tic (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veureFerro i PomĂ , VĂ­ctor (DJC)
 biografia
Cerca poma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenolipomatosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
malalties i sĂ­ndromes
oncologia i radioterĂ pia
òrgans i sistemes
Modalitat anatomopatològica molt rara de l’adenoma fol·licular de la tiroide, caracteritzada per l’existència de metaplàsia adiposa de l’estroma tumoral.

angiolipoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tumor format per teixit vascular i teixit adipós, localitzat preferentment en el teixit cel·lular subcutani, principalment en el tronc o les extremitats. Es tracta d’una tumoració petita, ben circumscrita que es presenta sobretot després de la pubertat. Sovint és múltiple i dolorós. La vascularitat es limita gairebé sempre a una banda tissular a la perifèria de la neoplàsia. La presència de trombes hialines és comuna i constitueix un signe diagnòstic important. També ha estat observat en el cor, el mediastí i la cavitat oral.
Sin. compl.: lipoma cavernĂłs, lipoma nevoide, lipoma telangiectĂ tic

angiolipoma hipercel·lular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
Angiolipoma compost quasi enterament per elements vasculars, que pot confondre’s amb un sarcoma de Kaposi o un angiosarcoma.

angiomiolipoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
histologia
Tumor benigne format per vasos sanguinis, teixit muscular llis i teixit adipós, que es localitza especialment al ronyó o als ganglis limfàtics retroperitoneals i, més rarament, al fetge o a la vagina. L’angiomiolipoma renal pot observar-se aïlladament, gairebé sempre, o bé formant part de la síndrome de Pringle-Bourneville, en aquest cas és bilateral i múltiple.

apomagmĂ tic | apomagmĂ tica adj.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
petrologia endògena: processos i estructures
1. Dit del dipòsit hidrotermal situat a una distància intermediària de la seva font magmàtica.
2. Dit de l’evolució, de la roca o de la formació que tenen una relació allunyada en l’espai o en el temps amb un procés magmàtic.
en apomagmatic
es apomagmático
fr apomagmatique

condrolipoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
Tumor benigne que conté elements cartilaginosos i lipomatosos.

dermolipoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
Varietat de dermoide, especialment orbitari, que conté gran quantitat de matèria sebàcia.

dipòsit apomagmàtic m.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Dipòsit hidrotermal situat a una distància intermediària de la seva font magmàtica.
en apomagmatic deposit
es depósito apomagmático
fr dépôt apomagmatique

element hipomagmĂ tic m.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Element H.

Ferro i PomĂ , VĂ­ctor n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia