Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureSociedade Portuguesa da Ciência do Solo (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca portuguès a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
La Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) va començar informalment als anys 1960, impulsada per Joaquim Botelho da Costa, si bé no va assolir un reconeixement legal fins a la publicació dels seus Estatuts el 12 de juny de 1973, moment en el qual es va adherir a la International Society of Soil Science (ara IUSS). La SPCS és una associació de persones i entitats, nacionals o estrangeres, interessades en l’estudi, ús i protecció del sòl.
Els objectius essencials són: el coneixement de totes les branques de la ciència del sòl; la investigació científica del sòl com a recurs natural finit i fràgil, utilitzable amb fins múltiples; l’inventari, l’avaluació i la valorització del patrimoni de sòls; la prossecució, sobre la base ecològica i pluridisciplinari, de l’ordenament, utilització, protecció i millora del sòl; l’estudi i l’aplicació de mesures contra l’empobriment i destrucció del sòl provocats per l’erosió, la contaminació i l’ús inadequat; la difusió de la ciència del sòl.
La SPCS ha organitzat diversos esdeveniments científics d’àmbit nacional i internacional, en els quals es destaquen: les Trobades nacionals; les Trobades anuals de la SPCS realitzats regularment des de 1999 en diversos llocs del territori nacional amb la col·laboració de diverses universitats, instituts politècnics i Investigació; el simposi internacional Sustainability of Forest Soils; el Congrés Ibèric de Ciències del Sòl biennal des de 2004, que té lloc alternativament a Portugal i Espanya, en col·laboració amb la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. Durant l’any 2015, Any Internacional del Sòl, una iniciativa conjunta de la SPCS i la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, va posar en marxa l’Associació Portuguesa de Sol, en la qual participen més de trenta entitats públiques i privades. Aquesta iniciativa busca agrupar els esforços i interessos de múltiples entitats dedicades a l’administració, l’ús i la gestió sostenible del sòl, així com en la divulgació del seu coneixement i la sensibilització de la societat sobre la importància d’aquest recurs vital.
Després d’haver arribat a aconseguir més de dos-cents membres inscrits durant la dècada dels anys 2000, s’ha produït una disminució fins a poc més de cent membres actius durant la dècada de 2010, situació a la qual ha contribuït la manca de renovació de quadres tècnics de l’Estat i en l’ensenyament superior. L’espai web és accessible a www.spcs.es (verificat en 2018).
en Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo
es Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo
fr Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo