Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (197 registres)
veurea posteriori1 (DJC)
 dret romĂ 
veurea posteriori2 (DJC)
 dret romĂ 
veurealèxia posterior (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureanteroposterior (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureapòfisi clinoide posterior (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veurearc anterior i posterior de l’atles (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veurearrel espinal posterior (DEM)
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureartèria auricular posterior (DEM)
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureartèria cerebral posterior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureartèria circumflexa posterior (DEM)
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca posterior a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a posteriori1 [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Posteriorment o basant-se en els fets observats o en les dades de l’experiència.
Ex.: És fàcil interpretar els fets a posteriori.

a posteriori2 [la] loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
A partir del que ve després.
Ex.: Un raonament a posteriori es remunta als principis generals per inducciĂł.

alèxia posterior f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia caracteritzada per l’alteració de la capacitat lectora (discriminació i reconeixement dels estímuls visuals de la llengua escrita) que afecta la comprensió del llenguatge escrit i la lectura en veu alta, amb manteniment intacte de l’escriptura i llenguatge oral normal, i que és originada per una lesió en el lòbul occipital esquerre i les fibres del cos callós que provoquen una desconnexió entre les àrees visuals dels lòbuls occipitals i les zones del llenguatge de l’hemisferi esquerre.
Sin.: alèxia pura f., alèxia sense agrafia f.
Sin. compl.: alèxia agnòstica f., alèxia associativa f., alèxia occipital f., alèxia òptica f., alèxia preangular f., alèxia primària f., alèxia subcortical f., alèxia visual f., ceguesa per a les paraules f., ceguetat per a paraules f., ceguetat verbal pura f.
en agnostic alexia subst., alexia without agraphia subst., occipital alexia subst., optic alexia subst., posterior alexia subst., primary alexia subst., pure alexia subst., subcortical alexia subst., visual alexia subst., word blindness subst.
es alexia agnĂłstica f., alexia occipital f., alexia Ăłptica f., alexia posterior f., alexia preangular f., alexia primaria f., alexia pura f., alexia sin agrafĂ­a f., alexia subcortical f., alexia visual f., ceguera para las palabras f.

anteroposterior adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que s’estén o va de davant a darrere.

apòfisi clinoide posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Cadascuna de les eminències posteriors de la sella turca, constituïdes pels angles lliures de la làmina quadrilàtera de l’esfenoide.

arc anterior i posterior de l’atles m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Les dues làmines en forma d’arc que, juntament amb les masses laterals, constitueixen l’atles.

arrel espinal posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Arrel que sortint de la part posterior de la medul·la espinal va a trobar l’arrel anterior i forma amb ella el nervi espinal. Condueix fibres sensitives i té intercalat el gangli espinal.
Sin. compl.: arrel espinal dorsal, arrel posterior, arrel sensitiva

artèria auricular posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Origen, caròtide externa; branques, estilomastoïdal, auricular, occipital i parotídia; distribució, orella mitjana, cel·les mastoïdals, orella, glàndula paròtide, digàstric, estapedi i músculs del coll.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria cerebral posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, bifurcació terminal de l’artèria basilar; branques, central, coroïdal i cortical; distribució, cara interna i posterior del tàlem, parets del tercer ventricle, tela coroide i plexe coroide del tercer ventricle, uncus, circumvolució fusiforme, circumvolució temporal inferior, cúneus, circumvolució lingual, lòbul occipital i precúneus.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria circumflexa posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, axil·lar a la vora distal del múscul subscapular; branques, muscular, articular i nutrícia; distribució, articulació del maluc, coll de l’húmer, deltoide, rodó menor i tríceps.
Vegeu Taula de les artèries.