Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurearrendament prorrogat (DJC)
 dret civil
veureimprorrogable (DJC)
 dret
veurepròrroga (VOCFOR)
 generalitats
veurepròrroga1 (DJC)
 dret
veurepròrroga2 (DJC)
 dret
veureprorrogable (DJC)
 dret
veureprorrogar (DJC)
 dret
Cerca pròrroga a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arrendament prorrogat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Pervivència de la relació contractual d’arrendament.
V. t.: contracte d’arrendament c. nom. m.
es arrendamiento prorrogado

improrrogable adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
No prorrogable.
Ex.: Ha de presentar els documents prescriptius en un termini improrrogable de deu dies hĂ bils.
es improrrogable

pròrroga f.
Vocabulari forestal
generalitats

pròrroga1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Llei per la qual una assemblea deliberant pot continuar en certes ocasions en les seves funcions més enllà de la data legal d’expiració dels seus poders.
es prĂłrroga

pròrroga2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Ajornament o dilació d’un termini que la llei estableix en certes circumstàncies.
es prĂłrroga

prorrogable adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que pot ser prorrogat.
Ex.: L’acord té una vigència mínima de dos anys, prorrogable automàticament per períodes iguals.
es prorrogable

prorrogar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Allargar o prolongar {el temps establert per a fer alguna cosa}.
Ex.: Han prorrogat el contracte d’arrendament per a tres anys més. L’Estat ha prorrogat el termini per a pagar l’impost.
es prorrogar