Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veureaprendre (VPCA)
veureaprendre a aprendre (VPCA)
veurecomprendre (DJC)
 dret
veuredesprendre (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veuredesprendre’s (DJC)
 dret
veureemprendre1 (DJC)
 dret
veureemprendre2 (DJC)
 dret
veuremamprendre1 (DJC)
 dret
veuremamprendre2 (DJC)
 dret
veuremàquina d'aprendre (VPCA)
Cerca prendre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprendre v. tr.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1920; Cruz 1973; Garcia 1974; Garcia i col·lab. 1975; Garau 1976; Tobeña 1977.
en learn v.

aprendre a aprendre c. v.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en learning-to-learn v.

comprendre v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Contenir.
Ex.: La reforma laboral comprendrà diversos sectors.
Sin. pref.: contenir v. tr.
es abarcar

desprendre v. tr.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Esfondrar.

desprendre’s v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Desapropiar-se.
Ex.: No ha tingut altre remei que desprendre’s de la casa per fer front als deutes.
Sin. pref.: desapropiar-se v. intr. pron.
es despojarse, desposeerse, desprenderse

emprendre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar-se a fer o començar {una obra, un negoci o una activitat, especialment una cosa que comporta un esforç considerable o que enclou dificultats o riscos}.
Ex.: L’Ajuntament ha emprès una campanya solidària per a ajudar les famílies afectades pel terratrèmol.
Sin. compl.: mamprendre1 v. tr.
es acometer, emprender

emprendre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Escometre {algú} per fer-li una demanda, una recomanació o per parlar-li d’alguna cosa.
Ex.: Emprengueren l’agent informant-lo dels fets succeïts.
Sin. compl.: mamprendre2 v. tr.
es abordar, acometer

mamprendre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Emprendre1.
Ex.: Els representants de diverses entitats mamprengueren la iniciativa de fer un referèndum a la capital catalana.
Sin. pref.: emprendre1 v. tr.
es acometer, emprender

mamprendre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Emprendre2.
Ex.: L’advocat el mamprengué per a explicar-li noves sobre el judici.
Sin. pref.: emprendre2 v. tr.
es abordar, acometer

màquina d'aprendre c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: màquina d'ensenyar c. nom. f.
en learning machine subst., teaching machine subst.